1 milinion pomysłów w 25 lat

W 2008 roku pracownicy Brasilaty (firmy produkującej opakowania) zgłosili 134 846 pomysłów potencjalnych innowacji, tworzenia doskonalszych produktów, ulepszenia procesu produkcji i ograniczenia kosztów, średnio 145,2 pomysłu na jednego pracownika, a w 2012 r. zgłosili 150 040 pomysłów, co stanowi średnio 152,9 pomysłu na pracownika. W ciągu 25 lat w firmie pracownicy wygenerowali 1 milion pomysłów na innowacje. Wiele z nich zostało wdrożonych. Bardzo dobry przykład, jak ludzie z którymi współpracujesz mogą Ci pomóc w rozwoju.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *