O świętych i nie tylko

Miejsce na ciekawostki :
– Franciszek Stefczyk w Czernichowie koło Krakowa, w 1889 r. założył pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową wg wzoru Raiffaisena. W 1993 powstała w Polsce SKOK przyjęła Franciszka Stefczyka za swojego patrona. W grudniu 2011 roku Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przychylił się do postulatu rozpoczęcia postępowania prowadzącego do beatyfikacji Franciszka Stefczyka.

– Z piwem Warka związana jest legenda dotycząca nuncjusza papieskiego Hipolita Aldobrandiniego, późniejszego papieża Klemensa VIII. Przebywając w Polsce bardzo zasmakował w wareckim piwie. Twierdził iż, „było wyborne, szczypiące, z koloru i smaku do wina podobne”. Po powrocie do Rzymu poważnie zachorował. Gdy na łożu boleści wyszeptał „…sancta piva di Polonia… sancta biera di Warka…”, obecni przy nim duchowni, sądząc, że chodzi o jakąś nieznaną świętą, zaczęli się modlić: „Santa Piva ora pro nobis” („Święta Pivo, módl się za nami”). Chory, słysząc to, wybuchnął śmiechem. W rezultacie wrzód, z powodu którego cierpiał, pękł i Aldobrandini zaczął zdrowieć. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Warka_(piwo)

– Papież zgodę wydał, uznając kapibarę za rybę na podstawie pokrętnej argumentacji teologicznej. Decyzja ta nigdy nie została cofnięta[32]. Z tego powodu do dzisiaj potrawy z solonego mięsa kapibary są tradycyjnym przysmakiem w okresie wielkiego postu, w dniach, kiedy jedzenie czerwonego mięsa jest zabronione. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapibara

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *