Kraina Podkowca 2016-2018

Kraina Podkowca to tereny na których zachowały się najcenniejsze siedliska podkowca małego, miejsca gdzie nietoperze te czują się dobrze, a ludzie są im życzliwi. Dzięki podkowcom małym przeprowadzono szereg działań m.in. wyremontowano 40 dachów zabytkowych obiektów, wybudowano wiele platform na guano, nasadzono drzewa na trasie ich przelotów, zamontowano sprzyjające nietoperzom oświetlenie. Działania prowadzone przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz instytucje współpracujące, partnerów, chiropterologów, sympatyków, to ponad 20 lat pracy na rzecz ochrony rzadkich gatunków nietoperzy w Karpatach, Sudetach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Przez ostatnie 3 lata pracowałem w projekcie LIFE Podkowiec+ na stanowisku as. ds. promocji. Działo się!


Fot. Rafał Szkudlarek


Fot. Rafał Szkudlarek

2016.01.25
Prezentacja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku.

2016.01.30
Warsztat dla przewodników i kandydatów na przewodników w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.

2016.02.04
Prezentacja w ZSP w Rzuchowej.

2016.02.19
Prezentacja w ZSP w Skrzyszowie.

2016.02.19
Prezentacja w Gimnazjum w Skrzyszowie.

2016.02.29
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Ciężkowicach.

2016.03.07
Prezentacja dla szkoły podstawowej we Wróblowicach.

2016.03.13
Stoisko promocyjne w czasie Łemkowsko – Pogórzańskiego Jarmarku Wielkanocnego w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu.

2016.03.17
Prezentacja oferty turystycznej Krainy Podkowca w czasie seminarium branży turystycznej w OWR Caritas w Myczkowcach.

2016.03.18
Stoisko promocyjne w czasie konferencji „Lokalny potencjał, a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach” w Ryglicach.

2016.03.18
Prezentacja dla mieszkańców Wróblowic.

2016.03.19
Warsztat „Przykłady gier z wykorzystaniem wiedzy o podkowcu małym w Ciężkowicach”.

2016.03.31
Prezentacje w szkole w Roztoce-Brzezinach.

2016.04.02-03
Korona Pogórzy na Pogórzu Rożnowskim.

2016.04.08
Prezentacje w szkołach w Filipowicach i Gwoźdźcu.

2016.04.08
Prelekcja dla Klubu Seniora w Ciężkowicach.

2016.04.17
Wystąpienie w czasie szkolenia dla przewodników w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego.

2016.04.22
Prezentacja w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

2016.04.22
Prezentacja w rożnowskiej beluardzie w czasie study tour dla dziennikarzy. Organizatorem wyjazdu była Małopolska Organizacja Turystyczna.

2016.04.27
Prezentacje dla uczniów w Miejskim Zespole Szkół w Gorlicach.

2016.05.01
Stoisko promocyjne w czasie „Weekendu w Gorczańskim Parku Narodowym”.

2016.05.02
Stoisko promocyjne w czasie rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami w Sękowej.

2016.05.03
Rajd Nietoperza podczas Majówki na Bukowcu. Prezentacja w kościele w Bukowcu pt. Podkowiec lubi Bukowiec.

2016.05.07
Stoisko promocyjne w czasie XI Rajdu Pieszego Dusiołek Górski  w Wiśniowej.

2016.06.9-12
Prezentacja na zamku w Niedzicy dla Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium doktoranckie „Na styku natury i kultury”.

2016.06.18
Działania promocyjne w czasie otwarcia obserwatorium nietoperzy w Wapienniku Łaskawy Kamień w Starej Morawie koło Stronia Śląskiego.

2016.06.26
Stoisko promocyjne w czasie II Biegu na Brzankę.

2016.07.03
Stoisko promocyjne w czasie Biesiady u Bartnika w Stróżach.

2016.07.10
Wycieczka po Skamieniałym Mieście.

2016.07.10
Akcja z podkowcem i przewodnikiem w Skamieniałym Mieście.

2016.07.14/15
Miodobranie Nocą u Bartnika w Stróżach i nocne zwiedzanie Skamieniałego Miasta.

2016.07.24
Akcja promocyjna projektu w kasztelu w Szymbarku.

2016.08.05
„Podkowiec lubi Bukowiec” w ramach akcji Otwarte Wrota Pogórza.

2016.08.06
Stoisko promocyjne przy wejściu do Skamieniałego Miasta. Zwiedzanie Skamieniałego Miasta z podkowcem i przewodnikiem w ramach Otwartych Wrót Pogórza 2016.

2016.08.07
Stoisko promocyjne w rez. Prządki w ramach Otwartych Wrót Pogórza 2016.

2016.08.13-14
Stoisko promocyjne w czasie Weekendu w Gorczańskim Parku Narodowym na polanie Trusiówka.

2016.08.27
Noc Nietoperzy – Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie.

2016.08.28
Wieczór z nietoperzem w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.

2016.09.10
Zwiedzanie rez. Diable Skały w Bukowcu.

2016.09.11
Stoisko promocyjne w czasie Festynu Grzybiarskiego w Jodłówce Tuchowskiej.

2016.09.14
Prelekcja w Zespole Szkół w Jerzmanowicach.

2016.09.18
Stoisko promocyjne w Ryglicach.

2016.09.27
I Rajd na Lubań z Podkowcem Małym.

2016.09.29
Akcja w Szkole Podstawowej w Brzączowicach.

2016.10.01-02
Stoisko promocyjne w czasie Święta Rydza w Wysowej.

2016.10.09
Wycieczka PTTK Rzeszów przez Bruśnik.

2016.10.10
Prezentacja w szkole w Dobczycach.

2016.11.05-06
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w gminie Sękowa. Wycieczka do rez. Kornuty.

2016.11.27
PTTK Rzeszów – wycieczka przez Pogórze Ciężkowickie.

2016.12.07
Prezentacja w szkole w Posadowej Mogilskiej.

2016.11.05-06
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w gminie Sękowa.

2017.01.13
Prezentacja dla Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi w PTTK Nowy Sącz.

2017.01.23
Prezentacja w Zespole Szkół w Domosławicach.

2017.02.20
Prezentacja w szkole w Ciężkowicach.

2017.02.21
Prezentacja w Zespole Szkół Publicznych w Bruśniku.

2017.03.03
Prezentacja w przedszkolu w Szklarach i szkołach podstawowych w Łazanach i Jerzmanowicach.

2017.03.04-05
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Nowym Targu.

2017.03.11-12
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Krynicy-Zdój, Muszynie, Tyliczu.

2017.03.18-19
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Ciężkowicach, Skamieniałym Mieście, Mogilnie, na Pogórzu Ciężkowickim.

2017.03.25-26
Szkolenie dla przewodników na Śliwowym Szlaku.

2017.03.31-02.04
Podkowiec ma gust! na Koronie Pogórzy.

2017.04.09
Prezentacja w Wapiennem i wycieczka z PTTK Nowy Sącz po Beskidzie Niskim.

2017.04.22
Szkolenie dla przewodników PTTK Sanok w Skamieniałym Mieście.

2017.04.26
Akcja promocyjna w czasie study tour dla dziennikarzy w Krynicy.

2017.04.29
Rajd Podkowca i Otwarcie Sezonu Rowerowego w Dolinie Popradu.

2017.04.30
Stoisko promocyjne w czasie rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami” w Sękowej.
Akcja promocyjna Nocka na Nocki w kościele w Małastowie.

2017.05.06-07
Akcja w czasie Weekendu w Gorczańskim Parku Narodowym.

2017.06.03
Dzień dziecka na zamku w Nowym Wiśniczu.

2017.06.17
Akcja promocyjna w czasie Święta Muszyńskich Ogrodów. Prezentacja w cerkwi w Leluchowie.

2017.07.09
Rodzinny Rajd Rowerowy – Małopolska na Rowery. Akcja promocyjna.

2017.07.14-15
Nocne zwiedzanie Skamieniałego Miasta z podkowcem.

2017.07.20
Otwarcie Szlaku Nietoperza w Ciężkowicach.

2017.08.05/06
Miodobranie Nocą i zwiedzanie Skamieniałego Miasta nocą pn. „Nietoperze na żerowisku”.

2017.09.02
Weekend z zabytkami powiatu Bocheńskiego. Stoisko promocyjne na zamku w Nowym Wiśniczu.

2017.09.03
Prezentacja w Wapiennem i wycieczka z PTTK Rzeszów na Magurę Wątkowską.

2017.09.16
Festiwal Nietoperzy w Jerzmanowicach.

2017.09.23
Święto Rydza, prezentacja w cerkwi w Blechnarce.

2017.09.30
Moc Nietoperzy w Górkach Wielkich.

2017.10.14-15
Podkowcowe Ultradźwięki w Beskidzie Sądeckim.

2017.10.12
Ojcowska Złota Jesień.

2017.11.25-26
Szkolenie dla przewodników w Muszynie.

2017.12.30
Kurs przewodników beskidzkich SKPG Kraków w Beskidzie Niskim.

2018.01.07
Wycieczka PTTK Rzeszów na Rosochatkę i Jodłową Górę.

2018.01.13
Szkolenie w Jaworkach dla przewodników SKPB Rzeszów.

2018.01.18
Prezentacja w szkole w Laskowej.

2018.01.23
Warsztaty dla dzieci w PTTK Nowy Sącz.

2018.01.25
Prezentacja w PTTK Tarnów.

2018.02.09
Prezentacja w PTTK Sanok.

2018.02.10-11
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Krzywej.

2018.02.16
Prezentacja w DWD w Jodłówce Tuchowskiej.

2018.02.20
Prezentacja w DWD w Jodłówce Tuchowskiej.

2018.03.02
Prezentacja dla PTTK Jarosław.

2018.03.03
Szkolenie dla przewodników w Krainie Czarnej Owcy i Krainie Podkowca w Piwnicznej-Zdrój.

2018.03.07
Konferencja tworzenie produktów turystycznych w Laskowej.

2018.03.10-11
Korona Pogórzy z Krainą Podkowca na Pogórzu Bukowskim.

2018.05.03
Majówka na Bukowcu. Rowerowy Rajd Nietoperza. Stoisko promocyjne.

2018.05.5-6
Weekend w Gorczańskim Parku Narodowym. Stoisko promocyjne.

2018.05.12
„Wiosenne przebudzenie podkowca” w Głuchołazach.

2018.05.19
II Rowerowy Rajd Podkowca w Dolinie Popradu.

2018.05.19
„Noc Muzeów pod znakiem nietoperza” w kasztelu w Szymbarku.


Fot. RDOŚ Kraków

2018.06.16
Prezentacja w czasie V Earthcache Event „W Krainie Białych Skał” w Podlesicach.

2018.06.23
Święto Muszyńskich Ogrodów.

Ponadto zrealizowaliśmy szereg innych zadań jak np. wyjazdy studyjne, przygotowanie pomocy do prowadzenia zajęć, wizyty w remontowanych obiektach i inne.

Jeden z konkursów w poszukiwanie loga Krainy Podkowca.

Cerkiew w Krynicy-Zdrój wyremontowana w projekcie LIFE Podkowiec+

Zagraniczny wyjazd studyjny

Mistrzostwa Ambasadorów Podkowca

www.podkowiecplus.pl
www.pronatura.org.pl
www.fb.com/KrainaPodkowca

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *