Nie ma żniw, ale jest przędzenie

Miałem kilka pytań czy odbędą w tym roku "Żniwa w Paryi" i "Otwarte Wrota Pogórza"👍 Niestety w tym roku nie odbędą się ani żniwa, ani otwarte wrota. Być może ruszymy z tymi akcjami w przyszłym sezonie. W tym roku byłem współorganizatorem wyjątkowo tradycyjnej imprezy w stylu dawnych czasów z ciekawymi ludźmi w pięknej okolicy Pasma Łososińskiego. Dla mnie to nowy temat, nowe doświadczenia i wyzwania. Laskowa i Dolina Łososiny czekają na odkrywców 😉 Gręplowanie, tkanie, przędzenie to tylko kilka atrakcji jakie czekały dla uczestników inauguracji Otwartych Warsztatów na Szlaku Rzemiosła. Jesteś ciekawy/ciekawa jak wygląda strzyżenie owiec? A może interesuje Cię jak się robi skarpety na drutach? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na naszych najbliższych warsztatach które odbędą się już 28 lipca. Nie zabraknie również wielu atrakcji dla dzieci oraz pysznego jedzenia. Wstęp bezpłatny! ...

Nazwy szczytów w Paśmie Brzanki

Badania nad nazewnictwem szczytów i przełęczy w Paśmie Brzanki właśnie zostały opublikowane w "Pracach i Studiach Geograficznych". Cieszę się, że przewodnik "Jej wysokość Brzanka" został zauważony, a autorzy odnieśli się do treści w nim zawartych. NAZWY SZCZYTÓW W GŁÓWNYM GRZBIECIE PASMA BRZANKI NA POGÓRZU CIĘŻKOWICKIM. Prace i Studia Geograficzne ISSN: 0208-4589; ISSN (online): 2543-7313 2019, t. 64.1, ss. 7-20 Marcin Wojciech SOLARZ Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych e-mail: mwsolarz@uw.edu.pl Rafał KROCZAK Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii e-mail: kroraf@up.krakow.pl Fragmenty, w których powoływano się przewodnik Jej wysokość Brzanka. Nazwa Miedzoń, w formie Międzoń, w wydawnictwach turystycznych i kartograficznych pojawiła się późno, dopiero przypuszczalnie w 2014 roku dzięki Piotrowi Firlejowi (Firlej 2014; mapa Jej wysokość Brzanka). Została zaczerpnięta przez niego od innego regionalisty – Józefa Kozioła. Ten ostatni wskazuje w korespondencji z jednym z autorów artykułu, że zetknął się z nią po raz pierwszy w latach pięćdziesiątych XX wieku w rozmowie ze starszym mieszkańcem pobliskiej wsi. Nazwa wydobyta z zapomnienia przez regionalistów została zapewne zniekształcona albo przez lokalnego informatora i/lub jego środowisko, albo później przez krajoznawców z formy Miedzoń, która pochodzi od rzeczownika „miedza” oznaczającego granicę między polami (Boryś 2005, s. 323). Zniekształcenie mogło wiązać się z lokalną wymową słowa „miedza” (zob. „międza” u Boryś 2005, s. 323). Miedzoń zatem to góra, która jest miedzą, granicą lub na której przebiega miedza (granica) lub miedze (granice). Wyjaśnienie to jest bardzo prawdopodobne, bo nie tylko może odnosić się do granic dzielących fragmenty lasu należące do różnych właścicieli, ale też Miedzoń położony jest w linii głównego grzbietu dzielącego doliny Rostówki i Szwedki, a zatem i położone w nich miejscowości... Określenie Dobrocin jako nazwa szczytu pojawiło się w okresie powojennym przynajmniej w trzech publikacjach – w monografii wsi Ołpiny (Solarz [1970] 1996, s. 123) oraz w dwóch przewodnikach (Kłos 1969, s. 308; Firlej 2014, s. 20). A zatem, jak wskazano wyżej, kwerenda źródłowa ujawniła trzy konkurujące ze sobą nazwy – Dobrotyn (o najstarszej metryce, powszechnie używany do pierwszej połowy XX wieku), Dobrocin (sporadycznie używany jako oronim, przynajmniej od okresu międzywojennego przede wszystkim funkcjonujący jako nazwa części wsi) oraz Kamionkę (oronim, który wyparł z map Dobrotyn). Dobrocin jest formą wykształconą z określenia Dobrotyn wskutek procesu palatalizacji. „Konflikt przestrzenny” między Dobrocinem a Kamionką można z kolei łatwo rozwiązać, zresztą w zgodzie z warunkami terenowymi i źródłami. Analizowana kulminacja posiada dwa wierzchołki – niższy od północy (502 m n.p.m.) i wyższy od południa (513 m n.p.m.). O ile S. Kłos (1969, s. 308) wskazywał, iż obie nazwy są względem siebie alternatywne i określają ten sam wierzchołek (nazwa Dobrocin jest jednak u niego określeniem dodatkowym), o tyle P. Firlej (2014, s. 20) słusznie rozróżnia oba szczyty, zwraca uwagę na ich różną wysokość i przywołuje w sposób zupełnie równorzędny obie nazwy (Kamionka to niższy wierzchołek – 502 m n.p.m., a Dobrocin wyższy – 513 m n.p.m.; nie pokazuje jednak ich razem na mapie dołączonej do przewodnika). Ponadto w artykule na szczególną uwagę zasługuje fragment dotyczący pochodzenia nazwy szczytu Brzanka. ...

Kraina Podkowca w Beskidzie Sądeckim

Podkowcowe ultradźwięki 120 kHz Finał w Bacówce nad Wierchomlą w Beskidzie Sądeckim 14 października 2017 r., godz. 17:00 Zapraszam na spotkanie sympatyków podkowa małego. Tutaj spotkasz ludzi, którzy chronią, promują, wspierają podkowce małe – jedne z najbardziej niezwykłych i najrzadszych nietoperzy w Polsce. To propozycja dla przewodników, krajoznawców, turystów, wszystkich chętnych. Na finał zapraszamy do Bacówki nad Wierchomlą. Wstęp bezpłatny. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie. Więcej informacji w programie wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/251173155405724/ 14 października 2017 r. (sobota) 16:00-17:00. Przybycie do bacówki, zakwaterowanie, przerwa na posiłek. 17:00 Część oficjalna. W programie: - Warsztaty „latającego podkowca”, - Prezentacja „W cieniu skrzydeł podkowca małego”, - Podkowiec ma gust! Piękno Krainy Podkowca, - Strefa „zagraj z podkowcem” i wygraj nagrody, - Podkowcowe ultradźwięki 120 kHz, czyli gitarowe karaoke z przymrużeniem oka z grupą turystyczno-muzyczną „Podkowiacy i komary”. 21:00 Zakończenie części oficjalnej. Rozmowy i śpiew. ...

Kurs Przewodników Beskidzkich SKPG Kraków 2017-2019

Był początek roku akademickiego 2002/2003, kiedy kolega Marcin pokazał mi, przy wejściu do sali wykładowej im. Wincentego Pola w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, gdzie studiowaliśmy plakat. Powiedział - idę na kurs przewodnicki. Nigdy wcześniej o tym nie myślałem... ale w tej jednej chwili, kiedy zobaczyłem ogłoszenie, miałem już pewność, to jest właśnie to! I tak się to zaczęło. Może to jest również Twoja droga? Polecam KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH SKPG KRAKÓW 2017-2019 Wszelkie informacje znajdziesz na stronach: https://www.facebook.com/kurs1719/ https://sites.google.com/view/kurs1719 Zaproszenie na kurs. Szukasz ludzi, z którymi możesz chodzić po górach? Motywacji, by wyjeżdżać z miasta? Chcesz poznać dziesiątki historii i móc opowiadać je innym? Chcesz spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale też i zupełnie innych pasjach? Zastanawiasz się, która pora roku jest najodpowiedniejsza? Intrygują Cię wschód słońca, malowidła na drewnie, warzenie piwa, sady o które nikt już nie dba, warownie, ścieżki pasterskie, dalekie obserwacje z wież widokowych? Marzysz by znaleźć się nad chmurami, wspólnie patrzeć w niebo pełne gwiazd i kąpać się w górskim potoku? A przy okazji poszerzyć horyzonty zgłębiając wiedzę z naprawdę wielu dziedzin? ...