O świętych i nie tylko

Miejsce na ciekawostki :- Franciszek Stefczyk w Czernichowie koło Krakowa, w 1889 r. założył pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową wg wzoru Raiffaisena. W 1993 powstała w Polsce SKOK przyjęła Franciszka Stefc ...

Wysiłki i nawyki Ignacego Jana Paderewskiego

I. J. Paderewski nie mówi w tym miejscu o nawykach, ale też mówić o nich nie mógł. A to z tego względu, że nawyki zbadano dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Mówi, za to o "codziennych wysiłkach"... "Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, ...

1 milinion pomysłów w 25 lat

W 2008 roku pracownicy Brasilaty (firmy produkującej opakowania) zgłosili 134 846 pomysłów potencjalnych innowacji, tworzenia doskonalszych produktów, ulepszenia procesu produkcji i ograniczenia kosztów, średnio 145,2 pomysłu na jednego pracownika, a w 20 ...

Przędzenie w rodzinnym skansenie w Laskowej

Miałem kilka pytań czy odbędą w tym roku "Żniwa w Paryi" i "Otwarte Wrota Pogórza"👍 Niestety w tym roku nie odbędą się ani żniwa, ani otwarte wrota. Być może ruszymy z tymi akcjami w przyszłym sezonie.

W tym roku byłem współorganizatorem wyjątkowo tradycyjnej imprezy w stylu dawnych czasów z ciekawymi ludźmi w pięknej okolicy Pasma Łososińskiego. Dla mnie to nowy temat, nowe doświadczenia i wyzwania. Laskowa i Dolina Łososiny czekają na odkrywców 😉
Gręplowanie, tkanie, przędzenie to tylko kilka atrakcji jakie czekały dla uczestników inauguracji Otwartych Warsztatów na Szlaku Rzemiosła.

Jesteś ciekawy/ciekawa jak wygląda strzyżenie owiec?

A może interesuje Cię jak się robi skarpety na drutach?
Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na naszych najbliższych warsztatach które odbędą się już 28 lipca.

Nie zabraknie również wielu atrakcji dla dzieci oraz pysznego jedzenia.
Wstęp bezpłatny!

...

Jak zmieniają się przewodnicy?

Wywiad jaki przeprowadził ze mną Michał Kosel w ASBiRO TV właśnie został umieszczony przez Uczelnię ASBiRO na Youtube! W ciągu kilku dni nagranie obejrzano już 250 razy i zostawiono ponad 10 łapek w górę. Dla mnie najważniejsze jest, aby ma ...

Szlak Wież Widokowych Pogórza

Szlak Wież Widokowych Pogórza jest dla tych wszystkich, którzy lubią piękne widoki, czas wolny spędzają na aktywnych wycieczkach i poznawaniu ciekawych miejsc. Jakie wieże możesz zwiedzić na Szlaku Wież Widokowych Pogórza? Trasa Małopolska(Pogórze Wiśnic ...

Nazwy szczytów w Paśmie Brzanki

Badania nad nazewnictwem szczytów i przełęczy w Paśmie Brzanki właśnie zostały opublikowane w "Pracach i Studiach Geograficznych". Cieszę się, że przewodnik "Jej wysokość Brzanka" został zauważony, a autorzy odnieśli się do treści w nim zawartych. NAZWY SZCZYTÓW W GŁÓWNYM GRZBIECIE PASMA BRZANKI NA POGÓRZU CIĘŻKOWICKIM. Prace i Studia Geograficzne ISSN: 0208-4589; ISSN (online): 2543-7313 2019, t. 64.1, ss. 7-20 Marcin Wojciech SOLARZ Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych e-mail: mwsolarz@uw.edu.pl Rafał KROCZAK Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii e-mail: kroraf@up.krakow.pl Fragmenty, w których powoływano się przewodnik Jej wysokość Brzanka. Nazwa Miedzoń, w formie Międzoń, w wydawnictwach turystycznych i kartograficznych pojawiła się późno, dopiero przypuszczalnie w 2014 roku dzięki Piotrowi Firlejowi (Firlej 2014; mapa Jej wysokość Brzanka). Została zaczerpnięta przez niego od innego regionalisty – Józefa Kozioła. Ten ostatni wskazuje w korespondencji z jednym z autorów artykułu, że zetknął się z nią po raz pierwszy w latach pięćdziesiątych XX wieku w rozmowie ze starszym mieszkańcem pobliskiej wsi. Nazwa wydobyta z zapomnienia przez regionalistów została zapewne zniekształcona albo przez lokalnego informatora i/lub jego środowisko, albo później przez krajoznawców z formy Miedzoń, która pochodzi od rzeczownika „miedza” oznaczającego granicę między polami (Boryś 2005, s. 323). Zniekształcenie mogło wiązać się z lokalną wymową słowa „miedza” (zob. „międza” u Boryś 2005, s. 323). Miedzoń zatem to góra, która jest miedzą, granicą lub na której przebiega miedza (granica) lub miedze (granice). Wyjaśnienie to jest bardzo prawdopodobne, bo nie tylko może odnosić się do granic dzielących fragmenty lasu należące do różnych właścicieli, ale też Miedzoń położony jest w linii głównego grzbietu dzielącego doliny Rostówki i Szwedki, a zatem i położone w nich miejscowości... Określenie Dobrocin jako nazwa szczytu pojawiło się w okresie powojennym przynajmniej w trzech publikacjach – w monografii wsi Ołpiny (Solarz [1970] 1996, s. 123) oraz w dwóch przewodnikach (Kłos 1969, s. 308; Firlej 2014, s. 20). A zatem, jak wskazano wyżej, kwerenda źródłowa ujawniła trzy konkurujące ze sobą nazwy – Dobrotyn (o najstarszej metryce, powszechnie używany do pierwszej połowy XX wieku), Dobrocin (sporadycznie używany jako oronim, przynajmniej od okresu międzywojennego przede wszystkim funkcjonujący jako nazwa części wsi) oraz Kamionkę (oronim, który wyparł z map Dobrotyn). Dobrocin jest formą wykształconą z określenia Dobrotyn wskutek procesu palatalizacji. „Konflikt przestrzenny” między Dobrocinem a Kamionką można z kolei łatwo rozwiązać, zresztą w zgodzie z warunkami terenowymi i źródłami. Analizowana kulminacja posiada dwa wierzchołki – niższy od północy (502 m n.p.m.) i wyższy od południa (513 m n.p.m.). O ile S. Kłos (1969, s. 308) wskazywał, iż obie nazwy są względem siebie alternatywne i określają ten sam wierzchołek (nazwa Dobrocin jest jednak u niego określeniem dodatkowym), o tyle P. Firlej (2014, s. 20) słusznie rozróżnia oba szczyty, zwraca uwagę na ich różną wysokość i przywołuje w sposób zupełnie równorzędny obie nazwy (Kamionka to niższy wierzchołek – 502 m n.p.m., a Dobrocin wyższy – 513 m n.p.m.; nie pokazuje jednak ich razem na mapie dołączonej do przewodnika). Ponadto w artykule na szczególną uwagę zasługuje fragment dotyczący pochodzenia nazwy szczytu Brzanka. ...

Kraina Podkowca 2016-2018

Kraina Podkowca to tereny na których zachowały się najcenniejsze siedliska podkowca małego, miejsca gdzie nietoperze te czują się dobrze, a ludzie są im życzliwi. Dzięki podkowcom małym przeprowadzono szereg działań m.in. wyremontowano 40 dachów zabytkowy ...

Wieże widokowe w Beskidach i na Pogórzu

Wieże widokowe przyciągają turystów jak magnes. 20 sierpnia 2018 r. został opublikowany artykuł, w którym w kilku słowach wypowiadam się na ten temat.Materiał przygotowany przez Polską Agencję Prasową pojawił się w portalach:Onet Podróże, Poznaj Polskę On ...

Pomiędzy Wiedniem a Głuchołazami

Były wydarzenia promocyjne z podkowcem, oprowadzanie wycieczek... w maju działo się wiele. Trwa sezon turystyczny! :) 1 maja - Białowodzka Góra 2 maja - Skamieniałe Miasto - oprowadzanie wycieczki 3 maja - Majówka na Bukowcu - stoiska promocyjne 5 ...