Amundsen miał szczęście?

Czy Amundsen miał szczęście, że dotarł na biegun południowy jako pierwszy? Czy Scott wraz z towarzyszami zginęli bo mieli pecha? Amundsen tłumaczy co decyduje o tym, że ludzie coś nazywają szczęściem i pechem. „Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest: sposób przygotowania wyprawy, umiejętność przewidywania zagrożeń i znalezienia rozwiązań na wypadek ich wystąpienia. Zwycięstwo czeka na tego, który ma wszystko poukładane, ludzie nazywają to szczęściem. Porażki może być pewien ten, kto jest nieprzygotowany, ludzie nazywają to pechem”.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *