Wysiłki i nawyki Ignacego Jana Paderewskiego

I. J. Paderewski nie mówi w tym miejscu o nawykach, ale też mówić o nich nie mógł. A to z tego względu, że nawyki zbadano dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Mówi, za to o "codziennych wysiłkach"... "Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, ...