Nowa dostawa:)

Jest już nowy wydruk przewodnika "Jej wysokość Brzanka". Jeżeli chcesz otrzymać przewodnik możesz to zrobić osobiście w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju lub przesyłając w pustej kopercie 3 znaczki po 1,75 zł (łączna kwota 5,25 zł), wraz z d ...