Żniwa w Paryi 10 i 11 sierpnia 2013

Prawdziwe żniwa z dawnych lat!

Dobra zabawa, miła atmosfera, za górami za lasami… w Paśmie Liwocza i Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Impreza bez krawata, na luzie, z uśmiechem, na wsi, z dala od miasta!
Już teraz zobacz lokalizację Gospodarstwa Paryja!

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT IMPREZY ŻNIWA W PARYI

Propozycja nr 1.
Żniwa – otwarte warsztaty na Szlaku Rzemiosła.
Sobota, 10 sierpnia

Dzień prac polowych (wstęp darmowy na całodzienne warsztaty; posiłki przygotowywane osobiście)
Godz. 7:00-9:00 Pobudka ze śpiewem pierwszych ptaków. Zbiorowe wyjście na łąkę i koszenie trawy z rosą (wszyscy wychodzą boso), z pieśnią na ustach „Kiedy ranne wstają zorze”
Godz. 9:00 Tradycyjne śniadanie (przygotowywane wspólnie)
Godz. 10:00 Przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i ostrzenie kosy)
Godz. 11:00 Wyjście w pole osób nocujących i wszystkich przybyłych do Paryi (rosa już zeszła, zespoły złożone z kosiarza, odbierającej, dziecka robiącego powrósła i drugie zazbierujące ścierńisko, rywalizują ze sobą docelowo wykonując – żyto 10 snopów, owies czy pszenica 6 snopów; o 12.00 przy dżwiękach dzwonów odśpiewanie Anioł Pański);
– Koszenie sierpem i kosą
– Kręcenie powróseł
– Odbieranie zboża i wiązanie snopów
Godz. 14:00 Powrót na południe
– dojenie krów
– napasanie koni
– obiad
– kawa zbożowa
Godz. 15:30 Końskie południe (odpoczynek), Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych
Godz. 17:00 Powtórne wyjście w pole do żniwa (te same zespoły)
– Stawianie, wiązanie i chocholenie kop (mendli, panienek)
– Zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek
Godz. 18:00 Przyjazd wozu po snopki wraz z juzyną dla żniwiarzy (juzyna w pobliskim sadzie pod gruszą)
– Juzyna (podwieczorek)
– Załadunek snopów, powrót z pola na wozie i pieszo
Godz. 19:00 Zakończenie warsztatów
Godz. 19:30 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (Wymagana wcześniejsza rezerwacja, wstęp z zaproszeniami)

Niezbędnik żniwiarza:
Odpowiedni ubiór i nastrój do roboty;
Przygotowanie merytoryczne (zapewniamy jedynie kosy, osełki i grabie);
Dobry głos i chęć do śpiewu;
Niemarudny charakter;

Uwaga:
Oceniana będzie oprócz przygotowania wyglądowego jakość, logistyka i ogólne wrażenie zespołu (chęć do kłótni, nadmierna mrukowatość, brak radości z wykonywanej pracy);

Imprezę wspierają:
Funadacja NADWyraz – Szlak Rzemiosła www.szlakrzemiosla.pl
Powiat tarnowski
Gmina Szerzyny

Propozycja nr 2.
Żniwa w Paryi – dzień zajęć okołorolniczych.
Niedziela, 11 sierpnia

Dzień zajęć okołorolniczych
Godz. 9:00 Pobudka dla miastowych (gospodarz już dawno przy obrządku robi)
Godz. 9:30 Śniadanie (przygotowane przez uczestników)
Godz. 10:00 Wyjście piesze i na sumę do Ołpin
Godz. 11:00 Suma i powrót
Godz. 13:00 Obiad niedzielny (obowiązkowo rosół ze starej kury)
Godz. 14:00-19:00 Warsztaty zajęć okołorolniczych (prezentacje darmowe dla wszystkich)
– Młócenie cepami i wiązanie słomy
– Odwiewanie wiejadłem i młynkiem
– Kręcenie kicorek
– Kręcenie powrozów
Ponadto wydarzenia specjalne:
Promocja ksiązki pt. „Ginące Zawody” autorstwa Mieczysława Solarza;
Konkurs piosenki ludowej „U Prząsniczki …”;
Spacer z Zielarką;

Warsztaty rękodzieła ludowego:
– Warsztaty słomkowe
– Warsztaty wikliniarskie
– Robienie kwiatków z bibuły
– Bednarstwo
Godz. 19:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie nagród w poszczególnych konkurencjach.
Godz. 19:30 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (Wymagana wcześniejsza rezerwacja, wstęp z zaproszeniami)
– Pokaz mody Paryjskiej
– Wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki
W czasie trwania imprezy (sobota-niedziela) koła gospodyń wiejskich serwować będą produkty regionalne.

Imprezę wspiera:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Uwagi ogólne:
Parking na polach nieutwardzonych 150 m od chałupy (za darmo)
Spanie po stodołach (15zł/os.)
Spanie we własnym namiocie 10zł/os.
Spanie z gospodarzem zarezerwowanie wyłącznie dla gospodyni
Spanie w chałupie „Paryja” cena za osobę: 40 zł/os. (1 nocleg)
Cena dla grupy zorganizowanej za wynajęcie całej chałupy do 20 os.: 500 zł
Wstęp na wieczorne biesiady (sobota, niedziela) 30 zł za wieczór.

Masz pytania, prosimy o kontakt:
Koordynator wydarzenia Piotr Firlej, kontakt@cut.travel.pl, 691-856-577
– rezerwacja noclegów
– program imprezy
– organizacja przyjazdu grup zorganizowanych
– informacji na temat atrakcji na Pogórzu Ciężkowickim

Właściciel Gospodarstwa Paryja w Ołpinach – Gospodarz imprezy:
Mieczysław Solarz, m_solarz@wp.pl, tel. 692-756-540

Organizatorzy:
Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
Wesoła Wspólnota w Ołpinach

Już teraz zobacz lokalizację Gospodarstwa Paryja!

Zobacz zdjęcia ze Żniw w Paryi 2012 autorstwa Wiktora Chrzanowskiego.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *