I. J. Paderewski nie mówi w tym miejscu o nawykach, ale też mówić o nich nie mógł. A to z tego względu, że nawyki zbadano dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Mówi, za to o „codziennych wysiłkach”…

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne”.

I jeszcze jeden ciekawy jego cytat:
„Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy”.

Skomentuj