Archiwum - tag: ‘Rozwadowscy’

W skali Polski to dla wielu żaden zabytek, ale dla Gromnika i najbliższej okolicy, dla mnie również, to był ciekawy obiekt pod względem architektonicznym i historycznym. Niestety został z końcem 2015 r. zburzony pomimo, że wyglądał naprawę dobrze. Zamieściłem jego zdjęcie w pierwszych dwóch wydaniach przewodnika „Jej wysokość Brzanka”. Niestety w trzecim wydaniu będę musiał podpis zamienić na „Zburzony w 2015 r. dwór w Gromniku”.

Moje profile