Zapraszam do turystycznego świata

Karpaty, Beskidy, Pogórza

Klub zdobywców pasma Brzanki

24 szczyty w koronie brzanki

Z początkiem 2020 roku w czasie 8 wycieczek zdobyliśmy 22 szczyty w Paśmie Brzanki.