O Skamieniałym Mieście w Onet.pl

W dzisiejszym wydaniu Onet.pl, na pierwszej stronie pojawił się artykuł w którym promowałem Skamieniałe Miasto.

Miasto zamienione w kamień
Kil­ka­dzie­siąt fan­ta­zyj­nie ukształ­to­wa­nych form skal­nych to głów­na atrak­cja re­zer­wa­tu przy­ro­dy nie­oży­wio­nej Ska­mie­nia­łe Mia­sto, w po­wie­cie tar­now­skim. Nazwy nada­ne gła­zom, „Ma­czu­ga” czy „Pi­ra­mi­da”, na­wią­zu­ją do ich wy­glą­du.

Nazwa Skamieniałe Miasto pochodzi od legendy mówiącej, że kiedyś w tym miejscu stał gród, który za grzechy jego mieszkańców został zamieniony w kamień.

„Ratusz”, „Warownia Dolna” czy „Pustelnia” – nazwy, które noszą poszczególne skały, tworzą wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z prawdziwą osadą. Kto w niej mieszka? Między innymi „Cyganka” i „Czarownica” – oto inne ciekawe skały. Co warto dodać, „zabytki” porośnięte są rzadkimi mchami i porostami.

„Z każdą niemal wychodnią w Skamieniałym Mieście wiąże się jakaś legenda. Na przykład Czarownica to wiedźma ukarana za złorzeczenie księdzu jadącemu z komunią świętą do umierającego” – mówi PAP Life Piotr Firlej, który jest przewodnikiem po rezerwacie i twórcą serwisu turystycznego Skamienialemiasto.pl.

„Zwiedzanie Skamieniałego Miasta jest bardzo dogodne, ze względu na bezpośrednie położenie przy drodze wojewódzkiej nr 977. Wielu turystów, jadąc z Warszawy przez Tarnów do Krynicy i Gorlic lub na Słowację, zatrzymuje się tutaj. Przy wejściu do rezerwatu znajduje się wygodny parking. Stąd rozpoczyna się wycieczka” – informuje przewodnik.

„Przejście Skamieniałego Miasta wraz z wąwozem Czarownic i powrót do parkingu zajmuje ok. 2,5 godz. Mając więcej czasu, warto zobaczyć również Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, tamtejszy rynek, Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, cmentarz z I wojny światowej w Staszkówce i wieżę widokową w Bruśniku” – podpowiada Firlej.

Źródło informacji:
http://poznajpolske.onet.pl/malopolskie/ciezkowice-skamieniale-miasto-atrakcje-skalnego-miasta-pod-tarnowem/p13tc

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *