Materiały promocyjne na przełomie roku

Przez ostatnie dwa miesiące zaangażowałem się w opracowanie i wydawnictwo kilku publikacji, dostarczanie materiałów, udostępnianie fotografii. W tym miejscu zachęcam do obejrzenia dwóch nowych publikacji Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju: Gazety Pogórzańskiej, i właśnie powstałych map tematycznych.


Czym te mapy różnią się od innych?

Przede wszystkim zwiększyliśmy funkcjonalność turystyczną map. Zastosowaliśmy numerację atrakcji i do każdej dołączyliśmy opis. Każda z map dotyczy jednego tematu: produktów lokalnych i bazy turystycznej, pamiątek historycznych, atrakcji kulturowych, atrakcji przyrodniczych miejsc i historii niezwykłych. Myślę, że takie rozwiązanie będzie czytelne dla turysty. Zamieszczenie wszystkiego na jednej z pewnością nie byłoby możliwe przy zachowaniu tej skali.

Wprowadziłem również kilka poprawek i aktualności, oraz nowych nie pojawiających się wcześniej nazw topograficznych. Pierwszy raz zamiast szczytu Wysoki Ost znajdziemy Wysoki Łaz, zamiast Kamińska – Kamieniska, biegnący szlak zielony PTTK – wokół Brzanki i szlaki konne projektu Karpackie Podkowy. Mapa ma charakter poglądowy, wykonana została w skali 1: 60240.

Zachęcam do odwiedzenia siedziby Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i pobrania publikacji. Mapa będzie również dostępna w czasie Mistrzostw w zjazdach na workach ze słomą do Paryi – 12 lutego, O miłości granie w krainie łagodności w Paryi – 13 lutego i w wielu innych miejscach, gdzie będę.

Przy tej okazji dziękuję również Basi – mojej stażystce, która dużą część materiałów opracowała.

Jeżeli nie możesz odebrać materiałów osobiście, a chciałbyś posiadać takie mapy, nie ma problemu, napisz maila. Pierwsze dziesięć osób uhonoruję darmową przesyłką.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *