- Kiedy tylko przyjdzie ten moment… zabiera plecak i rusza przed siebie.
- Siedzieć przy ognisku potrafi do czasu wymarszu dnia następnego,
- Spać może ale nie musi, po szlakach chodzi gdy… prowadzi grupy (i to nie zawsze), kiedy nie prowadzi od razu, mimowoli schodzi z grzbietu którym już kiedyś szedł.
- Wędruje nocą i zimą – tak jest ciekawiej – zapewnia.
- Siedząc do późnych godzin nocnych zachęca innych do grania na gitarze, czasem sam próbuje szczęścia, zna dwa bicia, potrafi zagrać piosenkę… niestety nie pamięta do niej chwytów.
- Kilka godzin spędzonych na pogawędkach o turystyce, historii interesującego regionu to dla niego spacerek po sopockim molo.
- Sądzi, że mógłby być dziewiętnastowiecznym geografem.
- Jest ostatnim przypadkiem w polskich górach który przez trzy dni szukał grupy z którą miał wędrować?
- Będąc na targach turystycznych z drugiej części Polski może wieźć plecak pełen materiałów – to dla promocji Pogórzy Karpackich jak sam tłumaczy.
- Dla Pogórzy Karpackich z resztą jest w stanie zrobić wiele.
- Prawdopodobnie mógłby pracować w branżach pokrewnych. Kolega Kamil K. napisał o opisach zimowych obozów wędrownych: „mógłbyś w reklamie pracować;)22:33:02 zarabiste są te opisy:)”.
- Podejmuje trudne wyzwania. Paweł z Leska powiedział: „W Bieszczady ludzie nie chcą przyjeżdżać, a ty zajmujesz się Pogórzami… to jest nie do ruszenia”.

Informacje branżowe aktualizuje na www.cut.travel.pl

Kontakt: cuttravel@gmail.com
W sprawie usług przewodnickich centrumprzewodnictwa@gmail.com

Piotr Firlej jest miłośnikiem, propagatorem i kreatywnym inicjatorem turystyki na Pogórzu Karpackim. Mieszka w Tuchowie, skąd odbywa bliskie i dalsze podróże. Jest przewodnikiem beskidzkim SKPG Kraków, pilotem wycieczek, geografem, as. ds. promocji Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, właścicielem firmy Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości, założycielem stron internetowych SkamienialeMiasto.pl, JezioroRoznowskie.pl, Pogorza.pl, PiotrFirlej.com, Cut.Travel.pl, autorem przewodnika pt. Jej wysokość Brzanka.pl, organizatorem licznych imprez i wydarzeń turystycznych.