Archiwum: Czerwiec, 2015

Jest już nowy wydruk przewodnika „Jej wysokość Brzanka”. Jeżeli chcesz otrzymać przewodnik możesz to zrobić osobiście w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju lub przesyłając w pustej kopercie 3 znaczki po 1,75 zł (łączna kwota 5,25 zł), wraz z danymi teleadresowymi na adres: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.