Archiwum: Styczeń, 2013

Pogórza Karpackie stanowią każde z osobna część większej całości. Pogórze Karpackie obejmuje obszar na terenie Polski od Cieszyna po Przemyśl i to jest jedyna rzecz pewna.

Kiedy przyglądniemy się bliżej podziałom geograficznym Pogórzy, to już nie jest tak dobrze. Z reguły wydzielamy Pogórze Śląskie, Wielickie, Wiśnickie, Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie, Przemyskie. Jednak bardzo wiele osób używa nazw np. Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie, Rożnowsko-Ciężkowickie, Strzyżowsko-Ciężkowickie, Tuchowskie, Pogórze Sądeckie, Pogórze Korzennej i inne. Również granice Pogórzy nie są jednoznaczne. Prawie każde z Pogórzy posiada alternatywną wersję najwyższego szczytu. Do tego, dochodzą ciekawe kombinacje nazw Parków Krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowski, Wiśnicko-Lipnicki, Czarnorzecko-Strzyżowski, liczne imprezy, produkty, instytucje, które pogórzańskimi się nazywają. To wszystko powoduje, że nazwa Pogórza, Pogórze jest często używana w nieprecyzyjnym kontekście.

Zachowując odrębność każdego Pogórza, przy jednoczesnej promocji całego obszaru postanowiłem utworzyć profil na facebooku www.facebook.com/pogorza Dokładnie na tej samej zasadzie działa serwis www.pogorza.pl. Zapraszam do zwiedzania Pogórza!

A gdyby tak wprowadzić nazwę Gorczańsko-Pieniński Park Narodowy, Żywiecko-Śląski Park Krajobrazowy lub Beskid Nisko-Sądecki, Beskid Makowsko-Wyspowy? Mam pewną koncepcję dlaczego na Pogórzu takie nazewnictwo się przyjmuje, ale o tym może w innym miejscu.