Kraina Podkowca to tereny na których zachowały się najcenniejsze siedliska podkowca małego, miejsca gdzie nietoperze te czują się dobrze, a ludzie są im życzliwi. Dzięki podkowcom małym przeprowadzono szereg działań m.in. wyremontowano 40 dachów zabytkowych obiektów, wybudowano wiele platform na guano, nasadzono drzewa na trasie ich przelotów, zamontowano sprzyjające nietoperzom oświetlenie. Działania prowadzone przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz instytucje współpracujące, partnerów, chiropterologów, sympatyków, to ponad 20 lat pracy na rzecz ochrony rzadkich gatunków nietoperzy w Karpatach, Sudetach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Przez ostatnie 3 lata pracowałem w projekcie LIFE Podkowiec+ na stanowisku as. ds. promocji. Działo się!


Fot. Rafał Szkudlarek


Fot. Rafał Szkudlarek

2016.01.25
Prezentacja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku.

2016.01.30
Warsztat dla przewodników i kandydatów na przewodników w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.

2016.02.04
Prezentacja w ZSP w Rzuchowej.

2016.02.19
Prezentacja w ZSP w Skrzyszowie.

2016.02.19
Prezentacja w Gimnazjum w Skrzyszowie.

2016.02.29
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Ciężkowicach.

2016.03.07
Prezentacja dla szkoły podstawowej we Wróblowicach.

2016.03.13
Stoisko promocyjne w czasie Łemkowsko – Pogórzańskiego Jarmarku Wielkanocnego w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu.

2016.03.17
Prezentacja oferty turystycznej Krainy Podkowca w czasie seminarium branży turystycznej w OWR Caritas w Myczkowcach.

2016.03.18
Stoisko promocyjne w czasie konferencji „Lokalny potencjał, a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach” w Ryglicach.

2016.03.18
Prezentacja dla mieszkańców Wróblowic.

2016.03.19
Warsztat „Przykłady gier z wykorzystaniem wiedzy o podkowcu małym w Ciężkowicach”.

2016.03.31
Prezentacje w szkole w Roztoce-Brzezinach.

2016.04.02-03
Korona Pogórzy na Pogórzu Rożnowskim.

2016.04.08
Prezentacje w szkołach w Filipowicach i Gwoźdźcu.

2016.04.08
Prelekcja dla Klubu Seniora w Ciężkowicach.

2016.04.17
Wystąpienie w czasie szkolenia dla przewodników w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego.

2016.04.22
Prezentacja w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

2016.04.22
Prezentacja w rożnowskiej beluardzie w czasie study tour dla dziennikarzy. Organizatorem wyjazdu była Małopolska Organizacja Turystyczna.

2016.04.27
Prezentacje dla uczniów w Miejskim Zespole Szkół w Gorlicach.

2016.05.01
Stoisko promocyjne w czasie „Weekendu w Gorczańskim Parku Narodowym”.

2016.05.02
Stoisko promocyjne w czasie rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami w Sękowej.

2016.05.03
Rajd Nietoperza podczas Majówki na Bukowcu. Prezentacja w kościele w Bukowcu pt. Podkowiec lubi Bukowiec.

2016.05.07
Stoisko promocyjne w czasie XI Rajdu Pieszego Dusiołek Górski  w Wiśniowej.

2016.06.9-12
Prezentacja na zamku w Niedzicy dla Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium doktoranckie „Na styku natury i kultury”.

2016.06.18
Działania promocyjne w czasie otwarcia obserwatorium nietoperzy w Wapienniku Łaskawy Kamień w Starej Morawie koło Stronia Śląskiego.

2016.06.26
Stoisko promocyjne w czasie II Biegu na Brzankę.

2016.07.03
Stoisko promocyjne w czasie Biesiady u Bartnika w Stróżach.

2016.07.10
Wycieczka po Skamieniałym Mieście.

2016.07.10
Akcja z podkowcem i przewodnikiem w Skamieniałym Mieście.

2016.07.14/15
Miodobranie Nocą u Bartnika w Stróżach i nocne zwiedzanie Skamieniałego Miasta.

2016.07.24
Akcja promocyjna projektu w kasztelu w Szymbarku.

2016.08.05
„Podkowiec lubi Bukowiec” w ramach akcji Otwarte Wrota Pogórza.

2016.08.06
Stoisko promocyjne przy wejściu do Skamieniałego Miasta. Zwiedzanie Skamieniałego Miasta z podkowcem i przewodnikiem w ramach Otwartych Wrót Pogórza 2016.

2016.08.07
Stoisko promocyjne w rez. Prządki w ramach Otwartych Wrót Pogórza 2016.

2016.08.13-14
Stoisko promocyjne w czasie Weekendu w Gorczańskim Parku Narodowym na polanie Trusiówka.

2016.08.27
Noc Nietoperzy – Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie.

2016.08.28
Wieczór z nietoperzem w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.

2016.09.10
Zwiedzanie rez. Diable Skały w Bukowcu.

2016.09.11
Stoisko promocyjne w czasie Festynu Grzybiarskiego w Jodłówce Tuchowskiej.

2016.09.14
Prelekcja w Zespole Szkół w Jerzmanowicach.

2016.09.18
Stoisko promocyjne w Ryglicach.

2016.09.27
I Rajd na Lubań z Podkowcem Małym.

2016.09.29
Akcja w Szkole Podstawowej w Brzączowicach.

2016.10.01-02
Stoisko promocyjne w czasie Święta Rydza w Wysowej.

2016.10.09
Wycieczka PTTK Rzeszów przez Bruśnik.

2016.10.10
Prezentacja w szkole w Dobczycach.

2016.11.05-06
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w gminie Sękowa. Wycieczka do rez. Kornuty.

2016.11.27
PTTK Rzeszów – wycieczka przez Pogórze Ciężkowickie.

2016.12.07
Prezentacja w szkole w Posadowej Mogilskiej.

2016.11.05-06
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w gminie Sękowa.

2017.01.13
Prezentacja dla Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi w PTTK Nowy Sącz.

2017.01.23
Prezentacja w Zespole Szkół w Domosławicach.

2017.02.20
Prezentacja w szkole w Ciężkowicach.

2017.02.21
Prezentacja w Zespole Szkół Publicznych w Bruśniku.

2017.03.03
Prezentacja w przedszkolu w Szklarach i szkołach podstawowych w Łazanach i Jerzmanowicach.

2017.03.04-05
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Nowym Targu.

2017.03.11-12
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Krynicy-Zdój, Muszynie, Tyliczu.

2017.03.18-19
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Ciężkowicach, Skamieniałym Mieście, Mogilnie, na Pogórzu Ciężkowickim.

2017.03.25-26
Szkolenie dla przewodników na Śliwowym Szlaku.

2017.03.31-02.04
Podkowiec ma gust! na Koronie Pogórzy.

2017.04.09
Prezentacja w Wapiennem i wycieczka z PTTK Nowy Sącz po Beskidzie Niskim.

2017.04.22
Szkolenie dla przewodników PTTK Sanok w Skamieniałym Mieście.

2017.04.26
Akcja promocyjna w czasie study tour dla dziennikarzy w Krynicy.

2017.04.29
Rajd Podkowca i Otwarcie Sezonu Rowerowego w Dolinie Popradu.

2017.04.30
Stoisko promocyjne w czasie rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami” w Sękowej.
Akcja promocyjna Nocka na Nocki w kościele w Małastowie.

2017.05.06-07
Akcja w czasie Weekendu w Gorczańskim Parku Narodowym.

2017.06.03
Dzień dziecka na zamku w Nowym Wiśniczu.

2017.06.17
Akcja promocyjna w czasie Święta Muszyńskich Ogrodów. Prezentacja w cerkwi w Leluchowie.

2017.07.09
Rodzinny Rajd Rowerowy – Małopolska na Rowery. Akcja promocyjna.

2017.07.14-15
Nocne zwiedzanie Skamieniałego Miasta z podkowcem.

2017.07.20
Otwarcie Szlaku Nietoperza w Ciężkowicach.

2017.08.05/06
Miodobranie Nocą i zwiedzanie Skamieniałego Miasta nocą pn. „Nietoperze na żerowisku”.

2017.09.02
Weekend z zabytkami powiatu Bocheńskiego. Stoisko promocyjne na zamku w Nowym Wiśniczu.

2017.09.03
Prezentacja w Wapiennem i wycieczka z PTTK Rzeszów na Magurę Wątkowską.

2017.09.16
Festiwal Nietoperzy w Jerzmanowicach.

2017.09.23
Święto Rydza, prezentacja w cerkwi w Blechnarce.

2017.09.30
Moc Nietoperzy w Górkach Wielkich.

2017.10.14-15
Podkowcowe Ultradźwięki w Beskidzie Sądeckim.

2017.10.12
Ojcowska Złota Jesień.

2017.11.25-26
Szkolenie dla przewodników w Muszynie.

2017.12.30
Kurs przewodników beskidzkich SKPG Kraków w Beskidzie Niskim.

2018.01.07
Wycieczka PTTK Rzeszów na Rosochatkę i Jodłową Górę.

2018.01.13
Szkolenie w Jaworkach dla przewodników SKPB Rzeszów.

2018.01.18
Prezentacja w szkole w Laskowej.

2018.01.23
Warsztaty dla dzieci w PTTK Nowy Sącz.

2018.01.25
Prezentacja w PTTK Tarnów.

2018.02.09
Prezentacja w PTTK Sanok.

2018.02.10-11
Szkolenie dla przewodników i kandydatów na przewodników w Krzywej.

2018.02.16
Prezentacja w DWD w Jodłówce Tuchowskiej.

2018.02.20
Prezentacja w DWD w Jodłówce Tuchowskiej.

2018.03.02
Prezentacja dla PTTK Jarosław.

2018.03.03
Szkolenie dla przewodników w Krainie Czarnej Owcy i Krainie Podkowca w Piwnicznej-Zdrój.

2018.03.07
Konferencja tworzenie produktów turystycznych w Laskowej.

2018.03.10-11
Korona Pogórzy z Krainą Podkowca na Pogórzu Bukowskim.

2018.05.03
Majówka na Bukowcu. Rowerowy Rajd Nietoperza. Stoisko promocyjne.

2018.05.5-6
Weekend w Gorczańskim Parku Narodowym. Stoisko promocyjne.

2018.05.12
„Wiosenne przebudzenie podkowca” w Głuchołazach.

2018.05.19
II Rowerowy Rajd Podkowca w Dolinie Popradu.

2018.05.19
„Noc Muzeów pod znakiem nietoperza” w kasztelu w Szymbarku.


Fot. RDOŚ Kraków

2018.06.16
Prezentacja w czasie V Earthcache Event „W Krainie Białych Skał” w Podlesicach.

2018.06.23
Święto Muszyńskich Ogrodów.

Ponadto zrealizowaliśmy szereg innych zadań jak np. wyjazdy studyjne, przygotowanie pomocy do prowadzenia zajęć, wizyty w remontowanych obiektach i inne.

Jeden z konkursów w poszukiwanie loga Krainy Podkowca.

Cerkiew w Krynicy-Zdrój wyremontowana w projekcie LIFE Podkowiec+

Zagraniczny wyjazd studyjny

Mistrzostwa Ambasadorów Podkowca

www.podkowiecplus.pl
www.pronatura.org.pl
www.fb.com/KrainaPodkowca

Wieże widokowe przyciągają turystów jak magnes. 20 sierpnia 2018 r. został opublikowany artykuł, w którym w kilku słowach wypowiadam się na ten temat.

Materiał przygotowany przez Polską Agencję Prasową pojawił się w portalach:
Onet Podróże, Poznaj Polskę Onet, Gazeta Prawna, Property Design.

Oto fragment artykułu, więcej na podanych stronach.

Wady i zalety mody na wieże i platformy widokowe w polskich górach.

Powstaje coraz więcej górskich wież i platform widokowych. Przyciągają one coraz więcej turystów – zwłaszcza indywidualnych i „jednodniowych”. Sztuczne punkty widokowe sprawiają także problemy – mówią znawcy turystyki górskiej.

„Wysyp” wież i platform widokowych w Beskidach i na Pogórzu Karpackim (Beskidzkim) to kwestia ostatnich 10-15 lat. Widać, że wzrasta zainteresowanie tymi miejscami. Turystów przyciąga perspektywa ładnych widoków – powiedział PAP przewodnik beskidzki Piotr Firlej.

Projekt wart był 3,5 mln zł i w większości został sfinansowany ze środków unijnych. Na szczytach wybudowanych wież zainstalowane są kamery, z których obraz jest na bieżąco przekazywany na stronę internetową gminy Ochotnica Dolna. Projekt obejmował też prace związane ze szlakami turystycznymi i infrastrukturą narciarską, Zbudowano też cztery altany widokowe w Gorcach. Można się w nich schronić przed deszczem.

„Enklawa” miała za zadanie podnieść atrakcyjność turystyczną regionu i wzbogacić ofertę turystyczną gminy Ochotnica Dolna. Ponad 50 proc. gminy leży powyżej 700 m n.p.m.

– Ochotnica Dolna jest położona w dolinie i otoczona pięknymi wzgórzami, jednak większość ruchu turystycznego koncentruje się na sąsiednich Pieninach, turyści od lat zmierzają w kierunku słynnych Trzech Koron. Wieże sprawiły, że część turystów zainteresowała się Ochotnicą – ocenił przewodnik.

Dodał także, że wieże widokowe przyciągają głównie turystów indywidualnych, „jednodniowych”, „kilkugodzinnych”.

Były wydarzenia promocyjne z podkowcem, oprowadzanie wycieczek… w maju działo się wiele. Trwa sezon turystyczny! 🙂

1 maja – Białowodzka Góra
2 maja – Skamieniałe Miasto – oprowadzanie wycieczki
3 maja – Majówka na Bukowcu – stoiska promocyjne
5-6 maja – Poręba Wielka, Stoisko promocyjne w czasie „Weekendu z dzieckiem w Gorczańskim Parku Narodowym”, wycieczka na Magurki
10 – 13 maja – Promocja Krainy Podkowca w szkołach w Nysie, wydarzenie „Wiosenne Przebudzenie Podkowca w Głuchołazach”
15-16 maja – Pieniny – oprowadzanie wycieczki
18 maja – Skamieniałe Miasto – oprowadzanie wycieczki
19 maja – Rajd Podkowca w Piwnicznej-Zdrój, Noc Muzeów pod znakiem nietoperza w kasztelu w Szymbarku
22-24 maja – Wiedeń, Wielkie Bilowice, Przepaść Macochy – oprowadzanie wycieczki
25 maja – Binarowa, Skamieniałe Miasto – oprowadzanie wycieczki
28 – 30 maja – Praga, Adršpach – Skalne Miasto – oprowadzenie wycieczki

… jutro 1 czerwca i na początek miesiąca trzy wycieczki pod Skamieniałym Mieście 🙂

25 lutego 2018 r. w prawdziwie zimowych warunkach zdobyliśmy szczyty Brzanki 534 i 536 m n.p.m., a następnie porozmawialiśmy o ścieżkach i drogach… w widokiem na Brzankę. W czasie spotkania opowiedziałem o powstaniu przewodnika „Jej wysokość Brzanka”, a Rafał Stec o doświadczeniach w prowadzeniu rodzinnej winnicy.

Organizatorami spotkania byli:
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości www.cut.travel.pl
Przewodnik-Animator ™ w Skamieniałym Mieście www.skamienialemiasto.pl
Winnica Rodziny Steców www.winnicarodzinystecow.pl
Bacówka na Brzance www.fb.com/bacowka.brzanka
Patronat: Magazyn Winiarski www.magazynwiniarski.pl

Zdjęcia: www.fb.com/jejwysokoscbrzanka

Zdjęcia: Rafał Stec – Winnica Rodziny Steców i Magazyn Winiarski www.magazynwiniarski.pl

O zorganizowaniu darcia pierza myślałem od dawna. Czekałem na moment kiedy będzie to możliwe. Ludzie świetni, czas odpowiedni, miejsce wspaniałe. Takim chwilom wystarczy trochę pomóc, aby się wydarzyły.

Fot. Maciej Goliszewski: www.zatrzymanechwile.pl

Kilka lat temu planowałem założenie dwóch serwisów turystycznych SkamienialeMiasto.pl i JezioroRoznowskie.pl. Zapytałem znajomego co myśli o tym, jak sądziłem wspaniałym pomyśle? Zdziwiłem się, kiedy zwrócił uwagę, że turystom wystarczy moja strona firmowa.

Już wówczas wiedziałem, że utworzenie stron ukierunkowanych na grupy odbiorców ma głęboki sens. Nie każdy turysta, który lubi Bieszczady tak samo lubi spacery o poranku itd.

Teraz jestem o tym jeszcze bardziej przekonany. Wiem, że informacja powinna być maksymalnie dopasowana do oczekiwań, potrzeb odbiorców.

Dlatego zapraszam osoby, które chcą aktywnie i pasją zwiedzać ciekawe miejsca, brać udział z warsztatach i aktywnych wydarzeniach, zwiedzać miejsca z przewodnikiem-animatorem o zapisanie się na listę newsletterową.

Podkowcowe ultradźwięki 120 kHz
Finał w Bacówce nad Wierchomlą w Beskidzie Sądeckim
14 października 2017 r., godz. 17:00

Zapraszam na spotkanie sympatyków podkowa małego. Tutaj spotkasz ludzi, którzy chronią, promują, wspierają podkowce małe – jedne z najbardziej niezwykłych i najrzadszych nietoperzy w Polsce. To propozycja dla przewodników, krajoznawców, turystów, wszystkich chętnych. Na finał zapraszamy do Bacówki nad Wierchomlą. Wstęp bezpłatny. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie. Więcej informacji w programie wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/251173155405724/

14 października 2017 r. (sobota)
16:00-17:00.

Przybycie do bacówki, zakwaterowanie, przerwa na posiłek.
17:00 Część oficjalna.
W programie:
– Warsztaty „latającego podkowca”,
– Prezentacja „W cieniu skrzydeł podkowca małego”,
– Podkowiec ma gust! Piękno Krainy Podkowca,
– Strefa „zagraj z podkowcem” i wygraj nagrody,
– Podkowcowe ultradźwięki 120 kHz, czyli gitarowe karaoke z przymrużeniem oka z grupą turystyczno-muzyczną „Podkowiacy i komary”.
21:00 Zakończenie części oficjalnej. Rozmowy i śpiew. Czytaj więcej »

Był początek roku akademickiego 2002/2003, kiedy kolega Marcin pokazał mi, przy wejściu do sali wykładowej im. Wincentego Pola w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, gdzie studiowaliśmy plakat. Powiedział – idę na kurs przewodnicki.

Nigdy wcześniej o tym nie myślałem… ale w tej jednej chwili, kiedy zobaczyłem ogłoszenie, miałem już pewność, to jest właśnie to! I tak się to zaczęło.

Może to jest również Twoja droga?

Polecam KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH SKPG KRAKÓW 2017-2019

Wszelkie informacje znajdziesz na stronach:
https://www.facebook.com/kurs1719/
https://sites.google.com/view/kurs1719

Zaproszenie na kurs.

Szukasz ludzi, z którymi możesz chodzić po górach? Motywacji, by wyjeżdżać z miasta? Chcesz poznać dziesiątki historii i móc opowiadać je innym? Chcesz spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale też i zupełnie innych pasjach? Zastanawiasz się, która pora roku jest najodpowiedniejsza? Intrygują Cię wschód słońca, malowidła na drewnie, warzenie piwa, sady o które nikt już nie dba, warownie, ścieżki pasterskie, dalekie obserwacje z wież widokowych? Marzysz by znaleźć się nad chmurami, wspólnie patrzeć w niebo pełne gwiazd i kąpać się w górskim potoku? A przy okazji poszerzyć horyzonty zgłębiając wiedzę z naprawdę wielu dziedzin? Czytaj więcej »

W ostatnich dniach dzieje się dużo. 8 sierpnia 2017 r. w ramach wakacyjnych audycji realizowanych na żywo w RDN Małopolska, opowiedziałem o Skamieniałym Mieście i podkowcu małym. Na stronie RDN Małopolska można wysłuchać nagrania i obejrzeć zdjęcia z akcji przy Skamieniałym Mieście.

Skamieniałe Miasto z nowo wytyczonym Szlakiem Nietoperza jak i całe Pogórze Karpackie to piękne, ale wciąż nieodkryte miejsca. W sobotniej Kronice TVP Kraków, 5 sierpnia 2017 r., zachęcałem do odwiedzania regionu wraz z Wojciechem Sankiem. Początek w 7 min. 45 sek. nagrania: https://krakow.tvp.pl/33496875/05082017-1830


Otwarte Wrota Pogórza 5-6 sierpnia 2017. Ty decydujesz w co się pakujesz!

Tutaj zwiedzasz co chcesz, w określonych miejscach i wyznaczonych godzinach. Zapraszają Stowarzyszenie My Pogórzanie oraz liczni partnerzy akcji, m.in. Kraina Podkowca – PTPP „pro Natura”, Kraina Orlika – MSIT Sękowa, PTTK Rzeszów, PTTK Tarnów, PTTK Dobczyce, Gmina Ciężkowice, Gmina Tuchów, Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Ryglice, Gmina Biecz, Stowarzyszenie Wczoraj Dziś Jutro i wielu innych, w tym pasjonaci, przewodnicy, instytucje, stowarzyszenia, firmy.  Udział turystów w akacji jest bezpłatny! Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w akcji… i w drogę:) Zgłoszenia do udziału w akcji: https://docs.google.com/forms/d/1FXY4luwGL6CSyTGzNQ4Igeb5Ocgq6qXm7wTmelA2KPk/edit

Program:
Sobota, 5 sierpnia 2017 r.

Między Pogórzami – Spacer po Dobczycach
11:00 – 13:30 Spacer po Dobczycach, zbiórka na rynku o godz. 11:00, oprowadza Jolanta Koźbiał tel. 603364441,
11:00 – 11:45 Rynek dobczycki,
11:45 – 12:15 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela,
12:15 – 13:30 Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego (zamek + skansen).

Dolina Raby
14:00 – 15:30 i 15:45 – 17:15 Warsztaty historyczno-kulinarne w Kuchni Spotkań we Frankówce Małej, Cichawka 107 – W ramach warsztatów krótka opowieść o najstarszej znanej polskiej książce kucharskiej Compendium Ferculorum, kuchni staropolskiej oraz specyfice magnackiego stołu. Oprócz tego uczestnicy wezmą udział w warsztatach HECA Z PIECA. Warsztaty będą odbywać się w sobotę i w niedzielę w dwóch turach – 14.00 – 15.30; 15.45 – 17.15. Na każdą turę zapraszamy maksymalnie 15 osób. Konieczność wcześniejszych zapisów:  info@frankowka.pl  lub telefonicznie 661-061-436; 609-787-122.
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ Frankówka Mała jako Lokalna Informacja Turystyczna będzie dostępna od godziny 13.00 – 18.00. Na miejscu sklepik regionalny, minibarek, ulotki, mapki najbliższej okolicy.

Dolina Dunajca i okolice
Czas wolniej płynie przy Starym Młynie – Start godzina 14:00, Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny 105
1. Przedstawienie historii oraz zwiedzanie zabytkowej osady młyńskiej z początku XX wieku – od godziny 14:00 oprowadzanie po osadzie co godzinę www.facebook.com/mlynroztoka,
2. Prezentacja „Prozdrowotne korzyści stosowania diety wegańskiej” w tym możliwość nabycia wegańskich słodkości www.facebook.com/vegezmiloscia,
3. Prezentacja Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku
www.facebook.com/stowarzyszeniena.sliwkowymszlaku,
4. Prezentacja Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej
www.facebook.com/sadeckakooperatywa,
5. Prezentacja Stowarzyszenia Wczoraj Dziś Jutro – warsztaty, pokazy i wyroby rękodzielnicze, gry i zabawy www.facebook.com/wczorajdzisjutro,
6. Rożnów: Questing „Rożnów jakiego nie znacie” – premiera questingu, który będzie można znaleźć w sieci www.facebook.com/wczorajdzisjutro/ i www.jeziororoznowskie.pl.
Z okazji OWP każda osoba, która odwiedzi wszystkie zaproponowane punkty oraz ułoży hasło, otrzyma nagrodę. W sobotę 05.08. odbiór na stoisku Stowarzyszenia Wczoraj Dziś Jutro w Osadzie Młyńskiej Roztoka-Brzeziny 105, w niedzielę sposób odbioru nagrody można ustalić z autorem questingu – kontakt dr Łukasz Hajduk (tel. 605282411, mail: robak347@gmail.com)
7. 10:00 – 18:00 Warsztaty Rzeźbiarskie na Szlaku Rzemiosła, Faściszowa, Stanisław Socha, tel. 14/665 30 86, www.socha.cba.pl

Jamna i Bukowiec
9:30 – 10:30 Spacerkiem po Jamnej, start przy kościele na Jamnej i przejście na Bukowiec, oprowadza Kinga Smółka, tel. 669780703. Następnie przejście szlakiem do rez. Diable Skały w Bukowcu,
11:30 – 12:30 Zwiedzanie rez. Diable Skały w Bukowcu. Start przed kościołem w Bukowcu. Powrót na Jamną ok. godz. 14:00, oprowadza Kinga Smółka, tel.  669780703.

Ciężkowice i atrakcje doliny Białej
1. 9:00 – 10:00 Zwiedzanie batyskafu i lekcja na temat unikalnych walorów doliny rzeki Białej w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, www.muzeum.ciezkowice.pl, tel. 14 6510038,
2. 11:00 – 12:00 Zwiedzanie Muzeum Etnograficznego „Grociarnia” w Jastrzębi, www.muzeum.ciezkowice.pl, tel. 14 6510038,
3. 13:00 – 15:00 Zwiedzanie Skamieniałego Miasta z przewodnikiem w ramach projektu Małopolska Gościnna, www.muzeum.ciezkowice.pl, tel. 14 6510038,
4. 12:00 – 16:00 Prywatne zbiory muzealne przy lodziarni na rynku Bobowej, Józef Gucwa, tel.  600567008. W lodziarni pytać o prywatne muzeum. Przy  okazji zwiedzania warto zakupić bardzo dobre lody www.gucwa.eu,
5. 14:30 – 15:30 Zwiedzanie Sądeckiego Bartnika z przewodnikiem www.bartnik.pl Zbiórka przy sklepiku.

Jej Wysokość Brzanka i przyjaciele
1. 9:00 – 11:00 Otwarcie nowego szlaku PTTK koloru czerwonego z Olszyn na Brzankę. Start, godz. 9:00 na parking przy Hit-Polu w Olszynach, przejście szlakiem na Brzankę. Pod patronatem Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski i Prezesa PTTK Oddział w Tarnowie. Po przejściu na Brzankę odpoczynek przy bacówce,
2. 11:30 – 12:30 O Brzance i atrakcjach w najbliższej okolicy opowiada Roman Osika, tel. 14 6527891. Spotkanie przy bacówce,
4. 13:00 – 14:00 Zwiedzanie Izby Muzealnej w Jodłówce Tuchowskiej, o zbiorach opowiada właściciel Izby – Roman Osika, tel. 14 6527891,
5. 14:00 – 16:00 Warsztaty rękodzielnicze w „Krainie Zielonej Wikliny”. Gospodarstwo Pod Skałką” w Jodłówce Tuchowskiej, Bernadetta Kukułka tel. 501831848,
6. 14:00 – 16:00 Liwocz – dla ducha i ciała… z ks. Gerardem Stanulą. Start: 14:00 na parkingu leśnym przy drodze na Liwocz od strony Brzysk, ks. Gerard Stanula tel. 535007804,
7. 17:00 – 18:00 Zwiedzanie Izby Muzealnej Zapiecek w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym, tel. 146531571 www.rzepiennik.info.

Gmina Ryglice na całego. Od starego spichlerza po nowoczesne auta wyścigowe.
1. 9:00 – 11:00 – Zwiedzanie Ryglic z przewodnikiem. W planach najstarszy drewniany spichlerz w Małopolsce z 1756/57 r. z izbą muzealną. Oprowadza historyk-regionalista – Jakub Marek Nowak, tel. 512485435,
2. 11:00 – 12:00 – Zwiedzanie warsztatu samochodowego oraz opis auta wyścigowego rajdowca Grzegorza Dudy – dwunastokrotnego mistrza Polski, wicemistrza oraz pięciokrotnego mistrza Europy górskich rajdów samochodowych, tel. 512485435 – Jakub Marek Nowak,
3. 12:30 – 13:00 – Zwiedzanie Stacji Górskiej Turystyki Konnej Państwa Wójcików, jedyny w Polsce koń rasy Mur-Insulan. Oprowadza gospodarz – Marek Wójcik, tel.  512485435 – Jakub Marek Nowak,
4. 13:30 – 14:30 – Miodobranie i warsztaty z tworzenia ula – Gospodarstwo Agroturystyczne „Wczasy od maluszka do staruszka”. Prowadzi gospodarz, pszczelarz – Marek Ciombor, tel. 889999502,
5. 15:00 – 16:30 – Warsztaty z pieczenia prołzioków i gomułek kowalowskich w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wimika” w Kowalowej. Prowadzi gospodyni – Jolanta Kramarczyk, tel. 694123572. W miejscu tym można zamówić obiad (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie),
6. 17:00 – 18:00 – Zwiedzanie Wioski Indiańskiej „Wapiti” w Zalasowej (otwarte przy bezdeszczowej pogodzie). Oprowadza indianista – Dariusz Szybka, tel. 515237490. Atrakcje dodatkowe – animacje i zabawy dla dzieci płatne dodatkowo – cena 10 zł.
7. 18:00 – 18:30 – Warsztaty tańca ludowego. Prowadzi folklorysta – Ewelina Matug, tel. 512896957,
8. 18:30 – 19:30 – Warsztaty rękodzielnicze z Kołem Rękodzieła Artystycznego w Pałacu pod Dębami w Zalasowej. Prowadzi Małgorzata Matug, tel. 508134346,
9. 19:30 – 20:30 – Jeden z 5 najstarszych grabów zwyczajnych w Polsce, legenda o górze Kokocz oraz panorama widokowa na Pogórza, Beskidy, Tatry i Bieszczady. Start koło wiaty na Górze Kokocz, godz. 19:30. Oprowadzają – dr botaniki Krzysztof Piątek oraz grafik-fotograf Marcin Bawiec, tel. 693065998.

Tarnów z widokiem na Pogórze
10:00 – 12:00 Odkrywamy tajemnice PTTK Tarnów i historii turystyki na Pogórzu. Historia budynku – siedziby PTTK, historia powstania, zbiory, odznaki, biblioteka, izba pamięci, historia znakowania szlaków na Pogórzu, rajdy. Zbiórka przed siedzibą Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie, www.tarnow.pttk.pl, ul. Żydowska 20, tel. 14 6554352, 14 6554353, Barbara Jagiencarz-Starzec, tel. 509624455, Barbara Jarocka.

W Krainie Orlika (wypad w Beskid Niski)
1. 11:00 Sękowa – kolebka przemysłu naftowego na świecie, Janusz Lewek MSIT Sękowa, tel. 604132429. Zbiórka – Punkt Informacji Turystycznej MSIT Sękowa – Dom Ludowy w Siarach (Siary 19, gm. Sękowa) – wycieczka piesza do „Pustego Pola” – miejsca powstania pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej!
13:30 Park Długoszów w Siarach – historia rodziny i pałacu Długoszów,
15:00 Mauzoleum Długoszów – powojenna historia rodziny,

Biecz i Krosno
1. 10:00 – 11:00 Indywidualne zwiedzanie schronu kolejowego w Stępnie-Cieszynie, Maciej Pękoś, tel. 880061040, www.schronkolejowy.pl,
2. 12:00 – 15:00 Zwiedzanie Muzeum Kromerówka w Bieczu z przewodnikiem, tel. 13 4471093,  www.muzeum.biecz.pl.

Niedziela, 6 sierpnia 2017 r.

Wieliczka Górą!
1. 11:30 „Żupnik jak król” – ciekawostki zamku żupnego – Wieliczka,
2. 12:30 „Święty i nie-święty Sebastian” – Kościółek św. Sebastiana – Wieliczka,
3. 15:00 „Mam Wam coś do powiedzenia” – Hucisko wizyta w domu T. Kantora,
4. 17:00 „Vinaspora – czy polskie wina mają światowy smak” – Winnica Wieliczka-Pawlikowice,
Koordynacja: Piotr Kiszka, tel. 601 44 53 44, www.amigowka.pl.

Śliwkowy Szlak i Dolina Raby
1. 11:30-13:00 Zwiedzanie Lipnicy Murowanej trasą historyczno-kulturalną. Spotkanie na rynku przy kolumnie św. Szymona z Lipnicy, prowadzi  Barbara Jagiencarz-Starzec, tel. 509624455, 
2. 14:00-16:00 Winnica Nowizny, prezentacja winnicy, degustacje, Iwkowa, możliwość zakupu wina (!) tel. 607578156, www.winnicanowizny.pl,
3. 14:00 – 15:30 i 15:45 – 17:15 Warsztaty historyczno-kulinarne w Kuchni Spotkań we Frankówce Małej, Cichawka 107 – W ramach warsztatów krótka opowieść o najstarszej znanej polskiej książce kucharskiej Compendium Ferculorum, kuchni staropolskiej oraz specyfice magnackiego stołu. Oprócz tego uczestnicy wezmą udział w warsztatach HECA Z PIECA.

Warsztaty będą odbywać się w sobotę i w niedzielę w dwóch turach 14.00 – 15.30; 15.45 – 17.15. Na każdą turę zapraszamy maksymalnie 15 osób. Konieczność wcześniejszych zapisów:  info@frankowka.pl  lub telefonicznie 661-061-436; 609-787-122
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ Frankówka Mała jako Lokalna Informacja Turystyczna będzie dostępna od godziny 13.00 – 18.00. Na miejscu sklepik regionalny, minibarek, ulotki, mapki najbliższej okolicy.

Od Dunajca po Białą Dunajcową
1. 14:00 – 18:00 Wejście na basztę w Czchowie za darmo (zgadywanki, quizy, symboliczne nagrody),  opowiada Justyna Czech, www.moksir.czchow.pl,
14:00 i 16:00 Opowieści o Czchowie (opowiada przewodnik) –  baszta w Czchowie,
2. 14:00 – 16:00 Polichty „Spacerkiem po Polichtach”. Urokliwe miejsce w samym sercu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Las, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, źródełka wody siarkowodorowej, ciekawostki przyrodnicze, winnica Sucha Góra i inne atrakcje Policht. Trasa 4 km, zalecane wygodne obuwie. Zbiórka o godz. 14:00 na parkingu leśnym przy ścieżce edukacyjnej w Polichtach (dojazd od strony Gromnika). Oprowadza Agnieszka Cygan, tel. 505451922.

W Krainie Podkowca
1. 24:00 – 3:00 (w nocy z 5 na 6 sierpnia)
„Nietoperze na żerowisku”. Wycieczka z dreszczykiem po Skamieniałym Mieście. Przejście Szlakiem Nietoperza w ramach projektu LIFE Podkowiec+ www.podkowiecplus.pl www.fb.com/KrainaPodkowca www.fb.com/Podkowiec.  Start o godz. 24:00 na parkingu przed wejściem do rezerwatu. Oprowadza Piotr Firlej,

Tuchów „Wino z Furmańca”
9:00, rynek w Tuchowie
Rejestracja uczestników: https://goo.gl/forms/A6c3x8Fmdvud77Dr2
W ramach trasy zobaczyć będzie można m.in.: zabytkową aptekę z XIX w.; rokokowy kościół św. Jakuba z XVIII w.; muzeum klasztorne, misyjne oraz bazylikę mniejszą w Tuchowie; jedną z najlepszych w Polsce panoram widokowych ze wzgórza Furmaniec, dwa cmentarze z I wojny światowej.
Ostatnim punktem trasy będzie „Winnica Rodziny Steców” w Tuchowie. Inna możliwość to przybycie na II Międzynarodowy Festiwal Wina w Tuchowie.
Organizatorem trasy turystycznej jest Urząd Miejski w Tuchowie oraz  Stowarzyszenie „My Pogórzanie”, prowadzi Jakub Marek Nowak, tel. 512485435.

Zalasowa i Lubcza technicznie. Motocykliści i strażacy oraz pokaz ich maszyn.
1. 9:30 – 10:30 – Motocyklowo w Zalasowej. Spotkanie z żużlowcem – Stanisławem Burzą, zawodnikiem Motoru Lublin. Pokazy jazdy oraz konstrukcji motocykla żużlowego, tel. 512485435, Pokazy motocykli MotoCross’owych z teamu z Zalasowej,
2. 11:00 – 12:00 – pokaz gaszenia pożaru oryginalną sikawką strażacką z 1912 r. w centrum Lubczy, tel. 512485435.

Jej Wysokość Brzanka i przyjaciele
1. 13:00 – 24:00 Żniwa w Paryi, Ołpiny 512, gm. Szerzyny www.paryja.com Mieczysław Solarz, tel. 692756540, Sylwia Solarz tel. 791157862,
– Koszenie sierpem i kosą, kręcenie powróseł, odbieranie zboża, wiązanie snopów, stawianie, wiązanie i chocholenie kop (mendli, panienek), zagrabywanie i zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek,
– Warsztaty zajęć około rolniczych: odwiewanie wiejadłem i młynkiem, kręcenie kicorek, kręcenie powrozów, prezentacja pracy kieratu, zawody w młóceniu cepami i wiązaniu słomy, warsztaty rękodzieła ludowego, pokaz mody Paryjskiej, wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki,
– Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i śpiewem,
– Stoiska rękodzielników.

2. 16:00-18:15 W Siedlisku Zagacie skarby dla szkrabów macie. Lubaszowa 58, Ewelina Haraf tel. 509254933, Piotr Haraf tel. 537396005, www.fb.com/siedliskozagacie
16:00 – Przejażdżki konne dla małych i dużych,
16:30 – Pokazy konne: władanie biała bronią (szabla i lanca), łucznictwo konne, woltyżerka,
17:00 – Wykład „Koń jaki jest każdy widzi…, ale czy na pewno?” + konkurs z nagrodami,
17:30 – Pokaz trików na slackline Filipa Oleksika – mistrza polski tricline,
17:45 – Warsztaty slackline z Filipem dla wszystkich chętnych, warsztaty artystyczne dla najmłodszych. W między czasie będzie możliwość zakupienia czegoś ciepłego i słodkiego do jedzenia.

Kraina Podkowca w Krainie Orlika
10:00 – Parking przy cerkwi greckokatolickiej w Bartnem. Zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej  –  muzeum  – górska wycieczka piesza : Bartne – Rezerwat Kornuty – Bartne. Czas trwania wycieczki ok. 4,5 godz. Przewodnik Janusz Lewek MSIT Sękowa, tel. 604132429,
15:00-16:00 Bartne – zwiedzanie wsi,  cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej, historia kamieniarstwa. Przewodnik Janusz Lewek MSIT Sękowa, tel. 604132429.

Od Biecza po Krosno
9:00 i 13:00 – Parking przy cerkwi w Czarnorzekach. Każda z wycieczek trwa ok. 2,5 godz. Prowadzą: Daniel Loegler i Łukasz Kuczmarz – przewodnicy beskidzcy – Oddział PTTK Rzeszów, kontakt Łukasz Kuczmarz, tel. 506974840, Daniel Loegler tel. 609094720 www.pttk.rzeszow.pl.
11:00 – 12:00 i 14:00-15:00 Zwiedzanie Biecza z pracownikiem PIT w Bieczu, zbiórka pod ratuszem, www.biecz.pl

Polecamy również:
5 sierpnia
22:00 – 24:00 Miodobranie Nocą w Sądeckim Bartniku (wstęp odpłatny, bilet rodzinny (2+2) – 50 zł, każde kolejne dziecko – 10 zł, bilet indywidualny 25 zł. Zakup świeżego miodu 20 zł / 1 kg  www.bartnik.pl

5-6 sierpnia
TUCHOVINIFEST – II Międzynarodowy Festiwal Wina w Tuchowie www.tuchovinifest.pl
W programie m.in. 5 sierpnia, Muzeum Miejskie w Tuchowie, godz. 17:00 – otwarcie wystawy fotografii Wiktora Chrzanowskiego pt. „Małopolski Szlak Winny”.

5-6 sierpnia
600-lecie lokacji Gorlic na prawie magdeburskim – Turniej Rycerski o mince Dersława Karwacjana w Gorlicach www.gorlice.pl/pl/225/1839/turniej-rycerski-o-mince-derslawa-karwacjana-w-gorlicach.html

6 sierpnia
Dożynki w Olszynach – Gmina Rzepiennik Strzyżewski www.rzepiennik.pl

12/13 sierpnia
Noc z Perseidami w obserwatorium astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim. Prosimy o zabranie namiotów, karimat i śpiworów www.oajadwiga.pl

Przez całe wakacje:
– Spacery po  Tarnowie z przewodnikiem (codziennie do 31 sierpnia od godz. 12:00)
– Zwiedzanie tarnowskiej katedry z przewodnikiem (codziennie)
– Zwiedzanie Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach (w weekendy)
– Spacery po Zalipiu (w weekendy)
Organizatorem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna
http://www.it.tarnow.pl/kalendarium/wydarzenie/letnie-spacerki-po-tarnowie-i-regionie/

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej:
http://drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty

Organizatorzy akcji:
Stowarzyszenie My Pogórzanie
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” – Kraina Podkowca

Zespół organizacyjny:
Piotr Firlej
Jakub Marek Nowak
Agnieszka Maluciak
Ewelina Matug

W Gościu Niedzielnym, nr 26, rok XCIV, 2 lipca 2017 pojawił się materiał o podkowcach w moim niewielkim udziałem.


Fot. Grzegorz Brożek, Gość Niedzielny.

Wdzięczne ssaki
Przy ogrodach znajduje się punkt informacji o Krainie Podkowca. – Tak się składa, że podkowiec mały, nieduży gatunek nietoperza, upodobał sobie te strony. Kolonie ma w okolicach, m.in. w Krynicy Dolnej, Wojkowej, Szczawniku, Leluchowie, Dubnem. W związku z solidną reprezentacją tych ssaków w okolicy mamy przygotowaną grę miejską szlakiem podkowca w Muszynie – questing. Dążymy także do tego, by umożliwić w sezonie zwiedzanie Beskidów z przewodnikami wyposażonymi w detektory, które pomogą obserwować wyloty nietoperzy wieczorami – opowiada Piotr Firlej z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, które od 1996 r. zajmuje się m.in. ochroną tych ssaków. W ciągu ponad 20 lat, w ramach kilku programów, Towarzystwu „pro Natura” udało się w wielu obiektach – przez remonty dachów – chronić kolonie nietoperzy. – Remonty przeprowadziliśmy w 38 obiektach – 35 z nich to kościoły, w większości leżące na terenie diecezji tarnowskiej. Finansowanie w projektach sięgało 100 proc. wartości inwestycji – mówi Rafał Szkudlarek z „pro Natura”.

Więcej zdjęć ze Święta Muszyńskich Ogrodów i wydarzenia Sto lat, niech żyją nam na stronie Gościa Niedzielnego:
http://tarnow.gosc.pl/doc/3984832.Zapach-i-smaki-Ziemi-Swietej

Wypowiadam się o Koronie Pogórzy i Podkowiec ma gust w numerze 5/2017.

Oto fragment artykułu:
– Wszystko zaczęło się w 2003 roku w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. Na pomysł Korony Pogórzy wpadli ówcześni liderzy koła. Chcieli przyciągnąć do wspólnej aktywności całe rodziny, które niekoniecznie mogą jechać w wysokie góry, a chcą wspólnie zdobywać niższe wzniesienia – mówi Piotr Firlej, przewodnik beskidzki i jeden z obecnych animatorów tego sympatycznego przedsięwzięcia…
– Korona Pogórzy od razu była skierowana do koneserów, nieco z przymrużeniem oka – żartowała Bernadetta Zawilińska. I nic dziwnego, w końcu kto nie chciałby mieć na koncie takiej Korony, której wysokość oscyluje wokół pół kilometra?
Cel był zatem jasno określony: poznać tereny nieskażone komercją, gdzie można znaleźć odrobinę spokoju, o jaki trudno na przykład pod Babią Górą, żeby o Tatrach już nie wspominać. Bo na pogórzach każdy może znaleźć coś dla siebie – oprócz ciszy to wiele widokowych miejsc i interesujących ciekawostek przyrodniczych. W swoim żywiole będą też miłośnicy historii, którzy odkryją w zaroślach kompletnie zapomniane zabytki…

Czytaj dalej:
http://npm.pl/artykuly/kazdy-moze-byc-nietoperzem

Autor Tomasz Cylka

To co się dzieje w ostatnim czasie, to zaledwie rozgrzewka. Przy okazji to ogrom zaangażowania wielu osób i instytucji, którym serdecznie dziękuję za wsparcie i pracę!

W marcu organizowałem szkolenia dla przewodników w Krainie Podkowca. Szkolenia odbywały się w Nowym Targu, Krynicy i okolicy, Ciężkowicach, Na Śliwkowym Szlaku. Na każdym szkoleniu mieliśmy komplet, w sumie ok. 140 osób.

Aby włączyć się w wydarzenia Krainy Podkowca najlepiej śledzić profil który prowadzę i gdzie zamieszczam na bieżąco informacje: www.fb.com/KrainaPodkowca

31 marca – 02 kwietnia organizowałem Koronę Pogórzy i Podkowiec ma gust! na Pogórzu Wiśnickim i na zamku w Nowym Wiśniczu. Oczywiście nie zrobiłem tego sam, ale przy zaangażowaniu wielu osób i instytucji, o których napisałem w programie wydarzeń. W tej weekendowej imprezie wzięło udział ponad 300 osób. Zamieszczam kilka zdjęć Karola Guta ze zdobycia Rogozowej i spotkania na zamku w Nowym Wiśniczu.


Czytaj więcej »

Korona Pogórzy z Krainą Podkowca na Pogórzu Wiśnickim 31.03-02.04.2017 r.

Dołącz do zespołu Korony Pogórzy i Krainy Podkowca. Dla przewodników, krajoznawców, turystów, każdego chętnego. Rezerwacja miejsc do 27 marca 2017 r. wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu przez formularz (tutaj również program wydarzeń):
https://goo.gl/forms/3lRLA6V3tgXili0U2
Na wydarzenie “Podkowiec ma gust!” na zamku w Nowym Wiśniczu – centralnej części Korony Pogórzy, mamy zarezerwowanych dla Was 200 miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Program wydarzeń:
31 marca 2017 r., piątek
Wieczór integracyjny w PTSM Rozdziele.
Dojazd we własnym zakresie samochodami lub autobusami relacji Kraków – Bochnia – Limanowa.
18:00-18:45 Zakwaterowanie w PSTM Rozdziele www.schronisko.rozdziele.pl
19:00-19:30 Kolacja.
20:00-22:00 Spotkanie integracyjne, prezentacje, konkursy m.in.
– O cmentarzach I wojny światowej operacji limanowsko-łapanowskiej – Roman Frodyma
– “Kilka minut od domu” – Angelika i Mateusz Grzegorzek www.mynaszlaku.pl

1 kwietnia 2017 r., sobota
Zdobycie Rogozowej 536 m n.p.m.
7:30 Śniadanie.
8:30 Przejazd do Rajbrotu samochodami, a dla chętnych przejście do Rajbrotu przez Łopusze Wschodnie.
10:00 Zbiórka przy kościele w Rajbrocie. Zaparkowanie samochodów. Zdobycie Korony Pogórzy – Rogozowej 536 m n.p.m. i przerwa w Bacówce Biały Jeleń z możliwością zwiedzania skansenu. Powrót do Rajbrotu po samochody. Przejazd do Nowego Wiśnicza.
14:30-15:00 Rezerwacja uczestników wydarzenia „Podkowiec ma gust!” na zamku w Nowym Wiśniczu.

Wydarzenie centralne.
Arystokrata wśród nietoperzy zaprasza na wydarzenie „Podkowiec ma gust!” 1 kwietnia 2017 r. na zamku w Nowym Wiśniczu.
(Udział wyłącznie po dokonaniu rezerwacji poprzez formularz zgłoszeniowy Korony Pogórzy lub na zaproszenie organizatorów).

1 kwietnia 2017 r.
Podkowiec ma gust! i Korona Pogórzy na zamku w Nowym Wiśniczu.
Godz. 14:30-15:00 Podział na grupy i przygotowanie do zwiedzania.
Godz. 15:00-17:40. W grupach naprzemiennie: zwiedzanie, posiłek i okulusy.
– Zwiedzanie zamku z przewodnikiem przyjacielem podkowca, 10 zł (opłata obowiązkowa, bilet wstępu).
– Posiłek, dania obiadowe według przepisów pierwszej w Polsce książki kucharskiej Stanisława Czerneckiego Compedium Ferculorum, 30 zł. Prezentuje Karczma na Wodzie: www.karczmanawodzie.pl (Polecamy i zachęcamy do zgłaszania się).
– Uczestnictwo w otwarciu okulusów – wirtualnej rzeczywistości na zamku, dla uczestników w cenie biletów wstępu.

Złota godzina – sala balowa, zamek w Nowym Wiśniczu.
17:45 Zajęcie miejsc na sali balowej.
17:45-18:00 Loteria nagród z podkowcem.
Godz. 18:00-18:30
– Przywitanie zaproszonych gości i uczestników wydarzenia, Piotr Jędrzejas – dyrektor zamku w Nowym Wiśniczu,
– Wystąpienia zaproszonych gości,
– O podkowcu małym na zamku w Nowym Wiśniczu, Rafał Szkudlarek – prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”,
– O projekcie wirtualnej rzeczywistości z podkowcem na zamku,
– Wręczenie wyróżnienia Złoty Podkowiec i znaku jakości Kraina Podkowca.

Strefa prezentacji, konkursów i animacji.
18:30 Oficjalne otwarte stoisk animacyjnych i promocyjnych.
18:30-18:45
– Jak zrobić własnego filcowego podkowca? Prezentacja stoisk turystycznych, warsztatów z podkowcami, stoiska z animacją.
18:45-19:00
– Konkurs wiedzy o podkowcach. Prosimy o zabranie smartfonów i tabletów z dostępem do internetu.
Strefa prezentacji, konkursów i animacji.
18:30 Oficjalne otwarte stoisk animacyjnych i promocyjnych.
18:30-18:45
– Jak zrobić własnego filcowego podkowca? Prezentacja stoisk turystycznych, warsztatów z podkowcami, stoiska z animacją.
18:45-19:00
– Konkurs wiedzy o podkowcach. Prosimy o zabranie smartfonów i tabletów z dostępem do internetu.
19:00-19:20 Zwiedzamy Nowy Wiśnicz, Lipnicę Murowaną z questami Fundacji MILA, Barbara Kazior – Prezes Zarządu Fundacji MILA www.mila.org.pl www.bestquest.pl
19:20-19:40 Nietoperze – geneza uprzedzeń – Wojciech Sanek dyr. Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach.
19:40-20:00 Podkowiec lubi bardziej zamki czy pałace? – Jakub Marek Nowak: www.vanyaambar.blogspot.com
20:00-20:20 Szlakiem podkowca po jaskiniach i innych atrakcjach geoturystycznych. Dlaczego zimą nie wchodzimy do jaskiń – Piotr Witalis.
20:20-20:40 Prezentacja Ambasadorów Podkowca oraz informacje na temat II Mistrzostw Ambasadorów Podkowca. Losowanie nagrody wśród uczestników mistrzostw – wyjazd zagraniczny w ramach projektu LIFE Podkowiec+. Szczegóły www.podkowiecplus.pl
20:45 Rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o zamku w Nowym Wiśniczu, Koronie Pogórzy i podkowcu małym.

Stoiska animacyjne i promocyjne w trakcie trwania imprezy:
– Warsztaty wykonywania podkowców filcowych,
– Malowanie twarzy z podkowcem przygotowane przez Małą Frankówkę www.frankowka.pl i www.fb.com/Viacracovia/,
– Stoisko promocyjne LGD Dolina Raby, wycieczki z kogutkiem,
– Stoisko promocyjne Krainy Podkowca www.podkowiecplus.pl,
– Stoisko Stowarzyszenia My Pogórzanie,
– Stoisko promocyjne Na Śliwkowym Szlaku www.nasliwkowymszlaku.pl.

2 kwietnia 2017 r., niedziela
Korona Pogórzy w Krainie Podkowca – wycieczki autokarowe.
W czasie wycieczek zobaczymy piękne miejsca, gdzie mieszka podkowiec: zamek w Wieruszycach i klasztor w Szczyrzycu. Zdobędziemy Glichowiec 523 m n.p.m. Czekają warsztaty „heca z pieca” prezentowane w Frankówce Małej www.frankowka.pl w Cichawce i „możliwość degustacji piw w Szczyrzyckim Browarze Cystersów: www.browarszczyrzyc.pl.
W przypadku większej ilości autokarów kolejność zwiedzania ulegnie zmianie, program zwiedzania pozostanie taki sam.

Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu godz. 7:45.
Program wycieczki autokarowej:
8:45 Rozpoczęcie zwiedzania Nowego Wiśnicza. Spotkanie pod kościołem parafialnym.
10:00 Ześrodkowanie wszystkich grup Korony Pogórzy na schodach ratusza w Nowym Wiśniczu. Wspólne zdjęcie z Koroną Pogórzy i podkowcem małym.
10:15 Wyjazd z Nowego Wiśnicza.
10:30-11:00 Zwiedzanie cmentarza z I wojny światowej w Leszczynie.
11:15-13:30 Warsztaty w Cichawce – Frankówka Mała i Zamek Wieruszyce.
14:00-16:00 Wycieczka z szukaniem „keszów” geocaching – wycieczka na Glichowiec 523 m n.p.m.
16:30-18:00 Szczyrzyc, kościół i browar rzemieślniczy www.browarszczyrzyc.pl
19:00 Zakończenie wycieczki w Nowym Wiśniczu.

Cena autokarówki:
– Przejazd autokarem i warsztaty „Heca w pieca” w Cichawce – Mała Frankówka 30 zł www.frankowka.pl
– Inne wstępy do obiektów, ok. 3 zł (we własnym zakresie)
– Ubezpieczenie turystyczne we własnym zakresie, średnio 1,5 zł/dzień (we własnym zakresie)

Noclegi:
– Piątek/sobota
PTSM Rozdziele koło Żegociny. 50 miejsc na łóżkach piętrowych w pokojach wieloosobowych. Do dyspozycji zaplecze kuchenne. Możliwość zamówienia kolacji i śniadania.
– Noclegi, studenci 22 zł, pozostali 25 zł
– Pościel 7 zł
– Możliwość zamówienia kolacji 8 zł i śniadania 8 zł

– Sobota/niedziela:
1. Hotel Panorama w Nowym Wiśniczu 60 zł od osoby ze śniadaniem (rezerwacja we własnym zakresie).
2. Nocleg z pościelą w gospodarstwach agroturystycznych w Nowym Wiśniczu i okolicy 2-5 km. Cena noclegu 35 zł. Noclegi będą przydzielane w czasie Korony Pogórzy.

Organizatorzy wydarzenia:
Korona Pogórzy z Krainą Podkowca na Pogórzu Wiśnickim i Podkowiec ma gust!
Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie www.skpg.krakow.pl
Zamek w Nowym Wiśniczu www.zamekwisnicz.pl
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” www.podkowiecplus.pl w ramach projektu ochrony podkowca małego LIFE Podkowiec+ www.fb.com/podkowiec www.fb.com/KrainaPodkowca

Partnerzy:
Stowarzyszenie My Pogórzanie
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach www.muzeum.ciezkowice.pl
Frankówka Mała www.frankowka.pl
Magazyn Turystyki Górskiej N.P.M. www.npm.pl
SKPG Harnasie w Gliwic www.skpg.gliwice.pl
Portal Nietoperze.pl www.nietoperze.pl
MyNaSzlaku.pl www.mynaszlaku.pl
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Serwis Pogorza.pl www.pogorza.pl
Na Śliwkowym Szlaku www.nasliwkowymszlaku.pl
Serwis Lipniczanin.pl

Zespół organizatorów Korony Pogórzy i Podkowiec ma gust! tworzą:
Karolina Bąk, SKPG Kraków
Mateusz Murzyn, SKPG Kraków, PTTK Oddział Myślenice
Piotr Firlej, PTPP „pro Natura” Kraina Podkowca, SKPG Kraków
Piotr Jędrzejas, Zamek Nowy Wiśnicz, Muzeum Ziemi Wiśnickiej
Rafał Szkudlarek, PTPP “pro Natura”, Kraina Podkowca
Jakub Marek Nowak, Stowarzyszenie My Pogórzanie
Agnieszka Cygan, Koło Przewodników Beskidzkich im. R. Reinfussa
Natalia Pacana-Roman, PTTK Beskid Nowy Sącz

Zalecany kontakt mailowy: lubiepogorza@gmail.com, tel. 733-747-982

Rezerwacja miejsc do 27 marca 2017 r. wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu przez formularz: https://goo.gl/forms/3lRLA6V3tgXili0U2

Tej wiosny zapraszamy na Pogórze Wiśnickie. Zaczynamy już w piątek wieczorem w PTSM w Rozdzielu. W sobotę zdobywamy Rogozową 536 m n.p.m. i bierzemy udział w wydarzeniu centralnym pn. „Podkowiec ma gust!” na zamku w Nowym Wiśniczu. W niedzielę ruszamy na wycieczki autokarowe po Pogórzu Wiśnickim.

Moje profile